GRT/USD
Bán 0.0999
Chênh lệch Chênh lệch0.0007
Mua 0.1006
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.0982 0.0008 0.82% 0.0974 0.0982 0.0972
Oct 3, 2022 0.0974 0.0035 3.73% 0.0939 0.0977 0.0928
Oct 2, 2022 0.0939 -0.0032 -3.30% 0.0971 0.0978 0.0938
Oct 1, 2022 0.0971 -0.0011 -1.12% 0.0982 0.0990 0.0963
Sep 30, 2022 0.0983 -0.0004 -0.41% 0.0987 0.1006 0.0969
Sep 29, 2022 0.0987 0.0004 0.41% 0.0983 0.0990 0.0963
Sep 28, 2022 0.0983 -0.0005 -0.51% 0.0988 0.0997 0.0949
Sep 27, 2022 0.0988 -0.0033 -3.23% 0.1021 0.1052 0.0975
Sep 26, 2022 0.1021 0.0014 1.39% 0.1007 0.1022 0.0982
Sep 25, 2022 0.1007 0.0006 0.60% 0.1001 0.1081 0.0996
Sep 24, 2022 0.1001 -0.0023 -2.25% 0.1024 0.1036 0.0999
Sep 23, 2022 0.1025 0.0026 2.60% 0.0999 0.1032 0.0970
Sep 22, 2022 0.0994 0.0067 7.23% 0.0927 0.1011 0.0924
Sep 21, 2022 0.0928 -0.0035 -3.63% 0.0963 0.1012 0.0903
Sep 20, 2022 0.0964 -0.0044 -4.37% 0.1008 0.1015 0.0954
Sep 19, 2022 0.1009 0.0013 1.31% 0.0996 0.1031 0.0964
Sep 18, 2022 0.0995 -0.0089 -8.21% 0.1084 0.1090 0.0958
Sep 17, 2022 0.1083 0.0031 2.95% 0.1052 0.1086 0.1052
Sep 16, 2022 0.1053 -0.0028 -2.59% 0.1081 0.1097 0.1035
Sep 15, 2022 0.1080 -0.0041 -3.66% 0.1121 0.1151 0.1062