NYT
Bán 33.62
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 33.81

Giao dịch The New York Times Company - biểu đồ giá NYT

Bán 33.62
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 33.81
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NYT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 33.62 -1.53 -4.35% 35.15 35.26 33.46
Aug 11, 2022 34.98 3.16 9.93% 31.82 35.33 31.64
Aug 10, 2022 31.60 0.31 0.99% 31.29 31.84 30.88
Aug 9, 2022 30.51 -0.07 -0.23% 30.58 31.09 30.39
Aug 8, 2022 30.89 0.00 0.00% 30.89 31.87 30.83
Aug 5, 2022 30.89 0.50 1.65% 30.39 31.13 30.12
Aug 4, 2022 30.77 0.43 1.42% 30.34 31.30 30.28
Aug 3, 2022 30.72 1.17 3.96% 29.55 31.76 28.98
Aug 2, 2022 31.07 -0.02 -0.06% 31.09 31.58 30.83
Aug 1, 2022 31.47 0.01 0.03% 31.46 31.93 30.96
Jul 29, 2022 31.87 0.29 0.92% 31.58 31.99 31.35
Jul 28, 2022 31.80 0.81 2.61% 30.99 31.92 30.63
Jul 27, 2022 31.51 1.86 6.27% 29.65 31.82 29.65
Jul 26, 2022 29.68 -0.69 -2.27% 30.37 30.68 29.52
Jul 25, 2022 30.70 0.03 0.10% 30.67 31.15 30.39
Jul 22, 2022 30.93 0.48 1.58% 30.45 31.00 30.41
Jul 21, 2022 30.66 0.50 1.66% 30.16 30.71 29.81
Jul 20, 2022 30.73 0.25 0.82% 30.48 31.17 30.37
Jul 19, 2022 30.52 0.80 2.69% 29.72 30.61 29.51
Jul 18, 2022 29.49 -0.03 -0.10% 29.52 29.90 29.42