TMO
Bán 524.83
Chênh lệch Chênh lệch1.53
Mua 526.36

Giao dịch Thermo Fisher Scientific - biểu đồ giá TMO

Bán 524.83
Chênh lệch Chênh lệch1.53
Mua 526.36
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TMO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 524.83 -7.24 -1.36% 532.07 539.40 523.42
Sep 20, 2022 531.34 -1.07 -0.20% 532.41 534.55 527.68
Sep 19, 2022 538.88 3.92 0.73% 534.96 539.27 530.38
Sep 16, 2022 540.30 -2.48 -0.46% 542.78 545.32 535.25
Sep 15, 2022 551.08 -8.52 -1.52% 559.60 559.97 549.56
Sep 14, 2022 557.27 -2.15 -0.38% 559.42 569.64 551.95
Sep 13, 2022 558.96 -5.48 -0.97% 564.44 568.20 556.25
Sep 12, 2022 578.62 11.24 1.98% 567.38 579.24 566.71
Sep 9, 2022 568.45 3.10 0.55% 565.35 571.60 564.76
Sep 8, 2022 565.82 17.92 3.27% 547.90 566.40 545.99
Sep 7, 2022 550.90 9.74 1.80% 541.16 553.58 540.73
Sep 6, 2022 544.54 0.47 0.09% 544.07 551.90 541.08
Sep 2, 2022 542.72 -9.13 -1.65% 551.85 557.13 540.78
Sep 1, 2022 549.88 8.15 1.50% 541.73 550.25 540.61
Aug 31, 2022 544.39 -9.44 -1.70% 553.83 557.65 543.62
Aug 30, 2022 553.62 -2.45 -0.44% 556.07 557.11 549.41
Aug 29, 2022 555.65 -3.97 -0.71% 559.62 560.67 553.99
Aug 26, 2022 562.95 -19.33 -3.32% 582.28 584.41 562.78
Aug 25, 2022 584.77 10.56 1.84% 574.21 585.24 571.47
Aug 24, 2022 572.43 0.67 0.12% 571.76 575.37 569.96