TRI
Bán 98.50
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 98.66

Giao dịch Thomson Reuters - biểu đồ giá TRI

Bán 98.50
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 98.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 97.21 2.15 2.26% 95.06 97.62 94.96
May 25, 2022 95.21 -0.39 -0.41% 95.60 96.34 93.64
May 24, 2022 96.47 0.30 0.31% 96.17 97.26 95.68
May 23, 2022 97.13 1.09 1.13% 96.04 97.37 95.39
May 20, 2022 96.65 0.73 0.76% 95.92 96.67 94.84
May 19, 2022 95.46 0.80 0.85% 94.66 96.11 93.76
May 18, 2022 94.67 -0.88 -0.92% 95.55 95.92 94.26
May 17, 2022 96.40 -0.22 -0.23% 96.62 97.05 95.26
May 16, 2022 95.52 1.08 1.14% 94.44 96.21 93.89
May 13, 2022 94.53 1.07 1.14% 93.46 96.03 92.84
May 12, 2022 92.90 1.41 1.54% 91.49 93.53 90.77
May 11, 2022 92.48 -0.68 -0.73% 93.16 94.71 92.23
May 10, 2022 93.42 -1.42 -1.50% 94.84 95.78 92.18
May 9, 2022 94.10 0.57 0.61% 93.53 95.92 92.74
May 6, 2022 94.29 0.34 0.36% 93.95 94.96 92.74
May 5, 2022 94.54 -1.79 -1.86% 96.33 96.51 93.43
May 4, 2022 97.44 -1.64 -1.66% 99.08 99.08 94.84
May 3, 2022 98.97 -0.30 -0.30% 99.27 100.82 97.62
May 2, 2022 99.45 -0.06 -0.06% 99.51 100.37 97.89
Apr 29, 2022 99.89 -2.00 -1.96% 101.89 102.92 99.57