TKA
Bán 4.340
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 4.385

Giao dịch Thyssenkrupp AG - biểu đồ giá TKA

Bán 4.340
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 4.385
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TKA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4.340 0.105 2.48% 4.235 4.360 4.235
Sep 29, 2022 4.210 -0.240 -5.39% 4.450 4.465 4.145
Sep 28, 2022 4.560 -0.430 -8.62% 4.990 4.995 4.445
Sep 27, 2022 5.120 -0.160 -3.03% 5.280 5.330 5.120
Sep 26, 2022 5.140 0.050 0.98% 5.090 5.265 5.080
Sep 23, 2022 5.140 -0.110 -2.10% 5.250 5.285 5.080
Sep 22, 2022 5.470 0.085 1.58% 5.385 5.470 5.315
Sep 21, 2022 5.475 0.070 1.30% 5.405 5.530 5.405
Sep 20, 2022 5.480 -0.145 -2.58% 5.625 5.670 5.440
Sep 19, 2022 5.610 0.105 1.91% 5.505 5.660 5.450
Sep 16, 2022 5.495 -0.060 -1.08% 5.555 5.620 5.470
Sep 15, 2022 5.655 -0.050 -0.88% 5.705 5.775 5.590
Sep 14, 2022 5.765 -0.290 -4.79% 6.055 6.150 5.720
Sep 13, 2022 6.140 -0.165 -2.62% 6.305 6.320 6.125
Sep 12, 2022 6.310 0.030 0.48% 6.280 6.430 6.215
Sep 9, 2022 6.110 0.080 1.33% 6.030 6.220 6.015
Sep 8, 2022 5.980 -0.015 -0.25% 5.995 6.000 5.795
Sep 7, 2022 5.965 0.390 7.00% 5.575 6.015 5.555
Sep 6, 2022 5.635 0.050 0.90% 5.585 5.760 5.565
Sep 5, 2022 5.555 0.050 0.91% 5.505 5.610 5.455