TOM2
Bán 7.370
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 7.445

Giao dịch TomTom N.V. - biểu đồ giá TOM2

Bán 7.370
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 7.445
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TOM2 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 7.370 0.230 3.22% 7.140 7.415 7.125
May 26, 2022 7.135 0.100 1.42% 7.035 7.140 6.935
May 25, 2022 7.030 0.035 0.50% 6.995 7.100 6.725
May 24, 2022 6.955 -1.090 -13.55% 8.045 8.060 6.940
May 23, 2022 8.085 -0.315 -3.75% 8.400 8.510 8.005
May 20, 2022 8.365 0.165 2.01% 8.200 8.545 8.200
May 19, 2022 8.240 0.135 1.67% 8.105 8.250 7.905
May 18, 2022 8.110 -0.055 -0.67% 8.165 8.280 8.050
May 17, 2022 8.165 0.080 0.99% 8.085 8.265 8.050
May 16, 2022 8.085 0.275 3.52% 7.810 8.125 7.810
May 13, 2022 7.970 0.270 3.51% 7.700 8.005 7.685
May 12, 2022 7.765 0.180 2.37% 7.585 7.800 7.400
May 11, 2022 7.605 0.300 4.11% 7.305 7.755 7.270
May 10, 2022 7.290 -0.105 -1.42% 7.395 7.490 7.270
May 9, 2022 7.370 -0.295 -3.85% 7.665 7.965 7.360
May 6, 2022 7.820 0.025 0.32% 7.795 7.825 7.620
May 5, 2022 7.795 -0.250 -3.11% 8.045 8.220 7.770
May 4, 2022 8.045 0.010 0.12% 8.035 8.225 8.020
May 3, 2022 8.210 0.155 1.92% 8.055 8.260 7.980
May 2, 2022 8.045 -0.060 -0.74% 8.105 8.345 7.955