TTEF
Bán 55.025
Chênh lệch Chênh lệch0.260
Mua 55.285

Giao dịch TotalEnergies SE - biểu đồ giá TTEF

Bán 55.025
Chênh lệch Chênh lệch0.260
Mua 55.285
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TTEF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 55.025 0.750 1.38% 54.275 55.065 54.145
May 25, 2022 53.985 1.055 1.99% 52.930 54.555 52.670
May 24, 2022 52.330 -0.320 -0.61% 52.650 52.840 52.090
May 23, 2022 52.900 0.440 0.84% 52.460 52.985 52.050
May 20, 2022 51.490 -0.670 -1.28% 52.160 52.460 51.190
May 19, 2022 51.260 -0.720 -1.39% 51.980 52.370 50.930
May 18, 2022 52.100 -0.060 -0.12% 52.160 53.015 52.050
May 17, 2022 52.240 0.290 0.56% 51.950 52.690 51.780
May 16, 2022 51.550 0.930 1.84% 50.620 51.870 50.475
May 13, 2022 51.070 0.725 1.44% 50.345 51.210 49.975
May 12, 2022 49.440 -0.040 -0.08% 49.480 50.365 49.055
May 11, 2022 50.105 1.230 2.52% 48.875 50.135 48.295
May 10, 2022 48.135 0.090 0.19% 48.045 48.850 47.275
May 9, 2022 47.935 -2.745 -5.42% 50.680 50.770 47.930
May 6, 2022 50.890 1.395 2.82% 49.495 50.930 49.485
May 5, 2022 49.365 -0.285 -0.57% 49.650 50.185 49.200
May 4, 2022 48.640 -0.160 -0.33% 48.800 49.565 48.605
May 3, 2022 48.565 1.390 2.95% 47.175 48.620 46.470
May 2, 2022 46.805 0.265 0.57% 46.540 47.490 46.450
Apr 29, 2022 47.290 -0.140 -0.30% 47.430 47.440 46.565