TDG
Bán 607.51
Chênh lệch Chênh lệch2.53
Mua 610.04

Giao dịch Transdigm Group - biểu đồ giá TDG

Bán 607.51
Chênh lệch Chênh lệch2.53
Mua 610.04
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TDG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 598.21 9.19 1.56% 589.02 605.64 589.02
May 25, 2022 592.09 19.90 3.48% 572.19 592.10 571.15
May 24, 2022 578.07 15.11 2.68% 562.96 581.05 559.52
May 23, 2022 564.19 11.37 2.06% 552.82 566.84 550.00
May 20, 2022 549.38 5.50 1.01% 543.88 551.44 536.70
May 19, 2022 540.01 7.88 1.48% 532.13 550.04 529.21
May 18, 2022 535.92 -8.19 -1.51% 544.11 552.95 532.53
May 17, 2022 555.95 2.59 0.47% 553.36 564.16 547.19
May 16, 2022 545.39 -9.04 -1.63% 554.43 563.62 544.49
May 13, 2022 562.81 8.93 1.61% 553.88 569.87 553.67
May 12, 2022 547.73 -17.45 -3.09% 565.18 565.20 535.91
May 11, 2022 569.40 8.87 1.58% 560.53 587.45 560.53
May 10, 2022 565.26 4.15 0.74% 561.11 576.62 549.20
May 9, 2022 544.83 -28.89 -5.04% 573.72 574.11 538.73
May 6, 2022 582.27 -8.40 -1.42% 590.67 593.85 574.25
May 5, 2022 596.57 -17.62 -2.87% 614.19 617.05 589.09
May 4, 2022 620.67 24.22 4.06% 596.45 622.05 593.77
May 3, 2022 602.58 2.39 0.40% 600.19 611.49 596.77
May 2, 2022 601.79 11.73 1.99% 590.06 605.22 585.20
Apr 29, 2022 593.87 -16.64 -2.73% 610.51 616.09 591.55