TCDA
Bán 0.10
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.10

Giao dịch Tricida, Inc. - biểu đồ giá TCDA

Bán 0.10
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TCDA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 23, 2023 0.0978 -0.0145 -12.91% 0.1123 0.1142 0.0896
Jan 20, 2023 0.1176 -0.0029 -2.41% 0.1205 0.1290 0.1096
Jan 19, 2023 0.1304 -0.0151 -10.38% 0.1455 0.1455 0.1296
Jan 18, 2023 0.1371 -0.0169 -10.97% 0.1540 0.1840 0.1320
Jan 17, 2023 0.1327 -0.0136 -9.30% 0.1463 0.1463 0.1262
Jan 13, 2023 0.1495 -0.0149 -9.06% 0.1644 0.1644 0.1494
Jan 12, 2023 0.1608 -0.0432 -21.18% 0.2040 0.2544 0.1495
Jan 11, 2023 0.1720 -0.0082 -4.55% 0.1802 0.1814 0.1629
Jan 10, 2023 0.1744 -0.0095 -5.17% 0.1839 0.1850 0.1694
Jan 9, 2023 0.1774 0.0070 4.11% 0.1704 0.1817 0.1694
Jan 6, 2023 0.1694 0.0000 0.00% 0.1694 0.1836 0.1637
Jan 5, 2023 0.1704 0.0004 0.24% 0.1700 0.1826 0.1694
Jan 4, 2023 0.1704 0.0061 3.71% 0.1643 0.1845 0.1594
Jan 3, 2023 0.1594 0.0099 6.62% 0.1495 0.1678 0.1495
Dec 30, 2022 0.1495 -0.0094 -5.92% 0.1589 0.1617 0.1495
Dec 29, 2022 0.1626 0.0268 19.73% 0.1358 0.1818 0.1295
Dec 28, 2022 0.1310 0.0023 1.79% 0.1287 0.1523 0.1245
Dec 27, 2022 0.1239 -0.0261 -17.40% 0.1500 0.1519 0.1239
Dec 23, 2022 0.1451 -0.0084 -5.47% 0.1535 0.1598 0.1450
Dec 22, 2022 0.1594 -0.0024 -1.48% 0.1618 0.1677 0.1515