TRX/BTC
Bán 0.00000318
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000324
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRX/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.00000313 -0.00000007 -2.19% 0.00000320 0.00000320 0.00000313
Jun 27, 2022 0.00000320 0.00000015 4.92% 0.00000305 0.00000327 0.00000305
Jun 26, 2022 0.00000306 0.00000007 2.34% 0.00000299 0.00000307 0.00000297
Jun 25, 2022 0.00000298 -0.00000009 -2.93% 0.00000307 0.00000308 0.00000298
Jun 24, 2022 0.00000307 0.00000009 3.02% 0.00000298 0.00000311 0.00000298
Jun 23, 2022 0.00000299 -0.00000014 -4.47% 0.00000313 0.00000313 0.00000297
Jun 22, 2022 0.00000312 0.00000001 0.32% 0.00000311 0.00000319 0.00000305
Jun 21, 2022 0.00000310 0.00000016 5.44% 0.00000294 0.00000311 0.00000293
Jun 20, 2022 0.00000294 -0.00000001 -0.34% 0.00000295 0.00000305 0.00000289
Jun 19, 2022 0.00000294 -0.00000024 -7.55% 0.00000318 0.00000329 0.00000292
Jun 18, 2022 0.00000317 0.00000027 9.31% 0.00000290 0.00000337 0.00000289
Jun 17, 2022 0.00000289 0.00000003 1.05% 0.00000286 0.00000300 0.00000282
Jun 16, 2022 0.00000287 0.00000012 4.36% 0.00000275 0.00000289 0.00000275
Jun 15, 2022 0.00000276 0.00000029 11.74% 0.00000247 0.00000285 0.00000224
Jun 14, 2022 0.00000248 -0.00000032 -11.43% 0.00000280 0.00000286 0.00000235
Jun 13, 2022 0.00000281 -0.00000002 -0.71% 0.00000283 0.00000289 0.00000237
Jun 12, 2022 0.00000283 0.00000019 7.20% 0.00000264 0.00000283 0.00000264
Jun 11, 2022 0.00000265 -0.00000003 -1.12% 0.00000268 0.00000273 0.00000260
Jun 10, 2022 0.00000268 0.00000002 0.75% 0.00000266 0.00000272 0.00000264
Jun 9, 2022 0.00000266 0.00000003 1.14% 0.00000263 0.00000267 0.00000262