TRX/USD
Bán 0.05938
Chênh lệch Chênh lệch0.00506
Mua 0.06444
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.05877 -0.00009 -0.15% 0.05886 0.05899 0.05863
Oct 3, 2022 0.05886 0.00042 0.72% 0.05844 0.05898 0.05820
Oct 2, 2022 0.05844 0.00042 0.72% 0.05802 0.05944 0.05790
Oct 1, 2022 0.05801 -0.00052 -0.89% 0.05853 0.05900 0.05759
Sep 30, 2022 0.05853 0.00001 0.02% 0.05852 0.05981 0.05775
Sep 29, 2022 0.05851 0.00142 2.49% 0.05709 0.05947 0.05688
Sep 28, 2022 0.05709 0.00016 0.28% 0.05693 0.05745 0.05586
Sep 27, 2022 0.05695 -0.00020 -0.35% 0.05715 0.05839 0.05657
Sep 26, 2022 0.05715 -0.00010 -0.17% 0.05725 0.05746 0.05653
Sep 25, 2022 0.05726 -0.00013 -0.23% 0.05739 0.05783 0.05702
Sep 24, 2022 0.05739 -0.00034 -0.59% 0.05773 0.05810 0.05711
Sep 14, 2022 0.05873 0.00054 0.93% 0.05819 0.05882 0.05809
Sep 13, 2022 0.05819 -0.00312 -5.09% 0.06131 0.06142 0.05819
Sep 12, 2022 0.06131 -0.00031 -0.50% 0.06162 0.06217 0.06055
Sep 11, 2022 0.06164 -0.00056 -0.90% 0.06220 0.06244 0.06098
Sep 10, 2022 0.06219 0.00128 2.10% 0.06091 0.06222 0.06047
Sep 9, 2022 0.06091 0.00214 3.64% 0.05877 0.06117 0.05869
Sep 8, 2022 0.05877 -0.00053 -0.89% 0.05930 0.05940 0.05760
Sep 7, 2022 0.05930 0.00109 1.87% 0.05821 0.05943 0.05756
Sep 6, 2022 0.05820 -0.00221 -3.66% 0.06041 0.06148 0.05798