TWT/USD
Bán 0.77474
Chênh lệch Chênh lệch0.02862
Mua 0.80336
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.78819 0.00019 0.02% 0.78800 0.79713 0.76895
Jun 27, 2022 0.78809 -0.01945 -2.41% 0.80754 0.83710 0.77297
Jun 26, 2022 0.80715 -0.07354 -8.35% 0.88069 0.90377 0.80587
Jun 25, 2022 0.88030 0.02976 3.50% 0.85054 0.92793 0.84416
Jun 24, 2022 0.84996 0.00766 0.91% 0.84230 0.85929 0.82875
Jun 23, 2022 0.84230 0.02454 3.00% 0.81776 0.86028 0.81539
Jun 22, 2022 0.81776 -0.00245 -0.30% 0.82021 0.87189 0.76413
Jun 21, 2022 0.82011 -0.00186 -0.23% 0.82197 0.90632 0.80930
Jun 20, 2022 0.82216 0.08287 11.21% 0.73929 0.86911 0.71268
Jun 19, 2022 0.73929 0.04075 5.83% 0.69854 0.75255 0.67487
Jun 18, 2022 0.69893 -0.00701 -0.99% 0.70594 0.73615 0.63098
Jun 17, 2022 0.70743 0.10718 17.86% 0.60025 0.70836 0.59779
Jun 16, 2022 0.60025 -0.05037 -7.74% 0.65062 0.65229 0.59151
Jun 15, 2022 0.65062 0.06530 11.16% 0.58532 0.65189 0.54859
Jun 14, 2022 0.58659 0.03426 6.20% 0.55233 0.61439 0.53887
Jun 13, 2022 0.54643 -0.03329 -5.74% 0.57972 0.61232 0.53739
Jun 12, 2022 0.57982 -0.02975 -4.88% 0.60957 0.62451 0.57893
Jun 11, 2022 0.60958 -0.03467 -5.38% 0.64425 0.67372 0.59670
Jun 10, 2022 0.64404 0.03633 5.98% 0.60771 0.68116 0.59199
Jun 9, 2022 0.60791 0.01984 3.37% 0.58807 0.63982 0.58444