TWT/USD
Bán 1.17012
Chênh lệch Chênh lệch0.00185
Mua 1.17197

Giá Trust Wallet Token to US Dollar - biểu đồ TWT/USD

Bán 1.17012
Chênh lệch Chênh lệch0.00185
Mua 1.17197
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 1.17318 -0.00234 -0.20% 1.17552 1.18746 1.17182
Mar 30, 2023 1.17542 0.02221 1.93% 1.15321 1.25357 1.14981
Mar 29, 2023 1.15311 0.02077 1.83% 1.13234 1.18986 1.12744
Mar 28, 2023 1.13184 0.03410 3.11% 1.09774 1.15289 1.07232
Mar 27, 2023 1.09784 -0.08521 -7.20% 1.18305 1.19255 1.08644
Mar 26, 2023 1.18310 0.00340 0.29% 1.17970 1.19761 1.16895
Mar 25, 2023 1.17980 -0.00698 -0.59% 1.18678 1.21253 1.16302
Mar 24, 2023 1.18698 -0.01364 -1.14% 1.20062 1.20547 1.16081
Mar 23, 2023 1.20052 0.01327 1.12% 1.18725 1.20934 1.16213
Mar 22, 2023 1.18725 -0.04580 -3.71% 1.23305 1.24680 1.14550
Mar 21, 2023 1.23356 0.03470 2.89% 1.19886 1.24327 1.17221
Mar 20, 2023 1.19877 -0.05540 -4.42% 1.25417 1.27575 1.19688
Mar 19, 2023 1.25407 0.03179 2.60% 1.22228 1.27970 1.21369
Mar 18, 2023 1.22238 -0.02278 -1.83% 1.24516 1.32491 1.21457
Mar 17, 2023 1.24516 0.04143 3.44% 1.20373 1.25407 1.19444
Mar 16, 2023 1.20373 0.00586 0.49% 1.19787 1.22620 1.17826
Mar 15, 2023 1.19797 -0.07503 -5.89% 1.27300 1.29107 1.17588
Mar 14, 2023 1.27250 0.00963 0.76% 1.26287 1.31422 1.21951
Mar 13, 2023 1.26267 0.01048 0.84% 1.25219 1.31078 1.20065
Mar 12, 2023 1.25219 0.03225 2.64% 1.21994 1.27128 1.18485