0168
Bán 80.95
Chênh lệch Chênh lệch1.65
Mua 82.60

Giao dịch Tsingtao Brewery Company Limited - biểu đồ giá 0168

Bán 80.95
Chênh lệch Chênh lệch1.65
Mua 82.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0168 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 80.95 2.70 3.45% 78.25 83.15 78.25
Jun 29, 2022 79.20 3.35 4.42% 75.85 81.10 75.85
Jun 28, 2022 77.35 3.00 4.03% 74.35 77.95 73.00
Jun 27, 2022 74.60 2.25 3.11% 72.35 76.50 72.20
Jun 24, 2022 72.25 1.10 1.55% 71.15 72.35 69.80
Jun 23, 2022 70.40 1.30 1.88% 69.10 71.15 69.10
Jun 22, 2022 69.55 -1.00 -1.42% 70.55 71.40 69.40
Jun 21, 2022 70.05 1.25 1.82% 68.80 70.65 68.80
Jun 20, 2022 69.10 1.90 2.83% 67.20 70.95 67.20
Jun 17, 2022 67.05 1.30 1.98% 65.75 68.35 65.70
Jun 16, 2022 66.30 -1.10 -1.63% 67.40 68.15 66.30
Jun 15, 2022 67.80 -0.05 -0.07% 67.85 68.95 66.65
Jun 14, 2022 67.45 1.70 2.59% 65.75 68.70 65.70
Jun 13, 2022 67.05 -0.95 -1.40% 68.00 69.05 66.75
Jun 10, 2022 69.20 2.20 3.28% 67.00 69.95 66.05
Jun 9, 2022 68.60 -2.25 -3.18% 70.85 71.90 67.15
Jun 8, 2022 70.80 1.25 1.80% 69.55 71.80 69.55
Jun 7, 2022 69.55 -0.25 -0.36% 69.80 70.60 68.80
Jun 6, 2022 69.85 2.40 3.56% 67.45 70.15 66.60
Jun 2, 2022 66.95 0.90 1.36% 66.05 67.35 65.70