TUI1
Bán 6.385
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 6.430

Giao dịch TUI AG - EUR - biểu đồ giá TUI1

Bán 6.385
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 6.430
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TUI1 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 7, 2023 6.385 0.190 3.07% 6.195 6.425 6.145
Jun 6, 2023 6.205 0.110 1.80% 6.095 6.230 6.095
Jun 5, 2023 6.170 0.000 0.00% 6.170 6.260 6.110
Jun 2, 2023 6.085 0.045 0.75% 6.040 6.150 6.020
Jun 1, 2023 6.000 0.070 1.18% 5.930 6.045 5.900
May 31, 2023 5.880 -0.065 -1.09% 5.945 6.040 5.840
May 30, 2023 6.000 -0.090 -1.48% 6.090 6.140 5.970
May 29, 2023 6.105 0.025 0.41% 6.080 6.125 6.040
May 26, 2023 6.060 0.000 0.00% 6.060 6.110 5.930
May 25, 2023 6.040 0.085 1.43% 5.955 6.135 5.895
May 24, 2023 6.035 -0.160 -2.58% 6.195 6.225 5.980
May 23, 2023 6.280 0.230 3.80% 6.050 6.300 6.040
May 22, 2023 6.075 0.050 0.83% 6.025 6.100 6.000
May 19, 2023 6.065 -0.115 -1.86% 6.180 6.260 6.035
May 18, 2023 6.145 -0.020 -0.32% 6.165 6.250 6.080
May 17, 2023 6.170 0.155 2.58% 6.015 6.190 5.990
May 16, 2023 6.070 -0.040 -0.65% 6.110 6.260 5.980
May 15, 2023 6.015 0.160 2.73% 5.855 6.040 5.830
May 12, 2023 5.840 -0.185 -3.07% 6.025 6.065 5.795
May 11, 2023 5.975 -0.120 -1.97% 6.095 6.240 5.960