TUI1
Bán 1.310
Chênh lệch Chênh lệch0.025
Mua 1.335

Giao dịch TUI AG - EUR - biểu đồ giá TUI1

Bán 1.310
Chênh lệch Chênh lệch0.025
Mua 1.335
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TUI1 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 1.195 0.005 0.42% 1.190 1.205 1.155
Sep 30, 2022 1.215 -0.115 -8.65% 1.330 1.370 1.200
Sep 29, 2022 1.350 -0.060 -4.26% 1.410 1.410 1.315
Sep 28, 2022 1.425 -0.040 -2.73% 1.465 1.470 1.370
Sep 27, 2022 1.490 -0.015 -1.00% 1.505 1.545 1.480
Sep 26, 2022 1.490 0.040 2.76% 1.450 1.520 1.430
Sep 23, 2022 1.470 -0.050 -3.29% 1.520 1.535 1.460
Sep 22, 2022 1.525 0.045 3.04% 1.480 1.555 1.460
Sep 21, 2022 1.530 -0.015 -0.97% 1.545 1.545 1.495
Sep 20, 2022 1.565 -0.015 -0.95% 1.580 1.615 1.510
Sep 19, 2022 1.580 0.040 2.60% 1.540 1.605 1.540
Sep 16, 2022 1.555 0.015 0.97% 1.540 1.580 1.530
Sep 15, 2022 1.580 0.055 3.61% 1.525 1.605 1.525
Sep 14, 2022 1.525 0.010 0.66% 1.515 1.555 1.490
Sep 13, 2022 1.530 -0.120 -7.27% 1.650 1.655 1.515
Sep 12, 2022 1.635 0.030 1.87% 1.605 1.660 1.600
Sep 9, 2022 1.585 0.080 5.32% 1.505 1.590 1.505
Sep 8, 2022 1.510 -0.010 -0.66% 1.520 1.525 1.475
Sep 7, 2022 1.490 0.060 4.20% 1.430 1.490 1.405
Sep 6, 2022 1.445 0.020 1.40% 1.425 1.465 1.420