TWT/BTC
Bán 0.0000431254
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000605
Mua 0.0000431859

Giá TWT to BTC - biểu đồ TWT/BTC

TWT/BTC 0.0000431859
TWT/USDT 1.23540 TWT/USD 1.23574 TWT/USDT 1.23602 TWT/USD 1.23628 BTC/BYN 82250.25 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 28622.90 BTC/CRC - BTC/CZK 619279.38 BTC/SGD 38011.79 BTC/SEK 298005.47 BTC/CAD 38751.17 BTC/CHF 26227.63 BTC/AUD 42647.20 BTC/BGN - BTC/GBP 23187.55 BTC/TRY 548833.63 BTC/DKK 196151.62 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 26334.05 BTC/USD 28628.10 BTC/ZAR 516126.15 BTC/HUF 10034818.75 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45837.18 BTC/NOK 298361.20 BTC/MXN 516981.47 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011096 BCH/BTC 0.00431 BAL/BTC 0.000242 BTG/BTC 0.0005253 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003277 CAKE/BTC 0.0001290 QTUM/BTC 0.00010829 QNT/BTC 0.0043988 ADA/BTC 0.00001324 STEEM/BTC 0.00000752 TRX/BTC 0.00000228 ETH/BTC 0.06295 ETC/BTC 0.0007138 EOS/BTC 0.00004032 SHIB/BTC 0.000000000375 STORJ/BTC 0.00001265 XRP/BTC 0.00001866 XEM/BTC 0.00000138 NEO/BTC 0.000446 LTC/BTC 0.00316 MKR/BTC 0.02372 DOGE/BTC 0.00000263 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001372 REN/BTC 0.00000383 GRT/BTC 0.00000509 CHZ/BTC 0.00000410 1INCH/BTC 0.00001929 SRM/BTC 0.00000748 LRC/BTC 0.00001252 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 USDP/BTC 0.0000349498 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014960 CVC/BTC 0.00000382 COTI/BTC 0.00000269 QNT/BTC 0.0044010 XCN/BTC 0.0000001511 XCN/BTC 0.0000001512 FTM/BTC 0.0000160380 CRO/BTC 0.0000024707 SAND/BTC 0.0000220732 MATIC/BTC 0.0000389824 AVAX/BTC 0.0006025 CRO/BTC 0.0000024694 RVN/BTC 0.0000009092 USDP/BTC 0.0000349326
Bán 0.0000431254
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000605
Mua 0.0000431859
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 0.0000420127 0.0000013472 3.31% 0.0000406655 0.0000433426 0.0000405863
Mar 29, 2023 0.0000406694 -0.0000008533 -2.06% 0.0000415227 0.0000420432 0.0000403603
Mar 28, 2023 0.0000415044 0.0000010484 2.59% 0.0000404560 0.0000422009 0.0000397938
Mar 27, 2023 0.0000404597 -0.0000018071 -4.28% 0.0000422668 0.0000429698 0.0000400400
Mar 26, 2023 0.0000422547 -0.0000006552 -1.53% 0.0000429099 0.0000430504 0.0000421636
Mar 25, 2023 0.0000429135 -0.0000002644 -0.61% 0.0000431779 0.0000440728 0.0000425323
Mar 24, 2023 0.0000431852 0.0000007955 1.88% 0.0000423897 0.0000432237 0.0000419212
Mar 23, 2023 0.0000423862 -0.0000010351 -2.38% 0.0000434213 0.0000435824 0.0000417136
Mar 22, 2023 0.0000434837 -0.0000002846 -0.65% 0.0000437683 0.0000441600 0.0000415086
Mar 21, 2023 0.0000437564 0.0000005848 1.35% 0.0000431716 0.0000443002 0.0000425546
Mar 20, 2023 0.0000431680 -0.0000015471 -3.46% 0.0000447151 0.0000458762 0.0000430380
Mar 19, 2023 0.0000447151 -0.0000006011 -1.33% 0.0000453162 0.0000459467 0.0000443648
Mar 18, 2023 0.0000453199 -0.0000000502 -0.11% 0.0000453701 0.0000483516 0.0000451058
Mar 17, 2023 0.0000453737 -0.0000027090 -5.63% 0.0000480827 0.0000480967 0.0000445563
Mar 16, 2023 0.0000480827 -0.0000010761 -2.19% 0.0000491588 0.0000493942 0.0000479130
Mar 15, 2023 0.0000491629 -0.0000022650 -4.40% 0.0000514279 0.0000517343 0.0000483814
Mar 14, 2023 0.0000514076 -0.0000007488 -1.44% 0.0000521564 0.0000522907 0.0000485977
Mar 13, 2023 0.0000521481 -0.0000043791 -7.75% 0.0000565272 0.0000572927 0.0000519996
Mar 12, 2023 0.0000565272 -0.0000026397 -4.46% 0.0000591669 0.0000618750 0.0000558967
Mar 11, 2023 0.0000591524 0.0000041131 7.47% 0.0000550393 0.0000631234 0.0000540593