TWT/USDT
Bán 1.08245
Chênh lệch Chênh lệch0.00140
Mua 1.08385
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 4, 2023 1.07636 0.00160 0.15% 1.07476 1.07901 1.06956
Jun 3, 2023 1.07466 0.00190 0.18% 1.07276 1.08095 1.06526
Jun 2, 2023 1.07236 0.00440 0.41% 1.06796 1.07766 1.06166
Jun 1, 2023 1.06796 -0.00840 -0.78% 1.07636 1.10624 1.06246
May 31, 2023 1.07636 -0.01469 -1.35% 1.09105 1.09440 1.06666
May 30, 2023 1.09085 -0.00450 -0.41% 1.09535 1.09935 1.08620
May 29, 2023 1.09545 -0.02359 -2.11% 1.11904 1.12093 1.08345
May 28, 2023 1.11904 0.01970 1.79% 1.09934 1.13288 1.09755
May 27, 2023 1.09935 0.02329 2.16% 1.07606 1.11654 1.07446
May 26, 2023 1.07596 0.00960 0.90% 1.06636 1.08305 1.06146
May 25, 2023 1.06636 -0.00610 -0.57% 1.07246 1.07536 1.05747
May 24, 2023 1.07236 -0.02888 -2.62% 1.10124 1.10334 1.05697
May 23, 2023 1.10184 0.03298 3.09% 1.06886 1.11814 1.06231
May 22, 2023 1.06886 0.00730 0.69% 1.06156 1.07846 1.05457
May 21, 2023 1.06246 -0.02819 -2.58% 1.09065 1.09405 1.05487
May 20, 2023 1.09015 0.00820 0.76% 1.08195 1.09715 1.08020
May 19, 2023 1.08185 -0.02524 -2.28% 1.10709 1.10714 1.08150
May 18, 2023 1.10694 -0.00380 -0.34% 1.11074 1.13643 1.09130
May 17, 2023 1.11094 0.01709 1.56% 1.09385 1.11564 1.07776
May 16, 2023 1.09345 -0.01839 -1.65% 1.11184 1.11889 1.08395