TWT/USDT
Bán 0.73845
Chênh lệch Chênh lệch0.00047
Mua 0.73892
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.74607 0.00727 0.98% 0.73880 0.75922 0.73710
Jun 28, 2022 0.73900 -0.06364 -7.93% 0.80264 0.82406 0.73162
Jun 27, 2022 0.80274 -0.01975 -2.40% 0.82249 0.85260 0.78733
Jun 26, 2022 0.82209 -0.07515 -8.38% 0.89724 0.92076 0.82079
Jun 25, 2022 0.89684 0.03074 3.55% 0.86610 0.94541 0.86020
Jun 24, 2022 0.86610 0.00780 0.91% 0.85830 0.87561 0.84457
Jun 23, 2022 0.85830 0.02475 2.97% 0.83355 0.87678 0.83104
Jun 22, 2022 0.83345 -0.00241 -0.29% 0.83586 0.88859 0.77880
Jun 21, 2022 0.83576 -0.00236 -0.28% 0.83812 0.92354 0.82475
Jun 20, 2022 0.83770 0.08438 11.20% 0.75332 0.88553 0.72582
Jun 19, 2022 0.75332 0.04136 5.81% 0.71196 0.76678 0.68671
Jun 18, 2022 0.71236 -0.00728 -1.01% 0.71964 0.75045 0.64322
Jun 17, 2022 0.72094 0.10911 17.83% 0.61183 0.72189 0.60943
Jun 16, 2022 0.61193 -0.05098 -7.69% 0.66291 0.66468 0.60302
Jun 15, 2022 0.66298 0.06545 10.95% 0.59753 0.66428 0.55921
Jun 14, 2022 0.59759 0.03536 6.29% 0.56223 0.62622 0.54821
Jun 13, 2022 0.55617 -0.03319 -5.63% 0.58936 0.62262 0.54628
Jun 12, 2022 0.58946 -0.03136 -5.05% 0.62082 0.63596 0.58856
Jun 11, 2022 0.62082 -0.03537 -5.39% 0.65619 0.68524 0.60778
Jun 10, 2022 0.65599 0.03676 5.94% 0.61923 0.69403 0.60316