UK100
Bán 7782.1
Chênh lệch Chênh lệch5.4
Mua 7787.5

Giao dịch UK 100 - biểu đồ giá UK100

Bán 7782.1
Chênh lệch Chênh lệch5.4
Mua 7787.5
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UK100 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 31, 2023 7757.1 -21.7 -0.28% 7778.8 7780.7 7756.1
Jan 30, 2023 7778.7 24.3 0.31% 7754.4 7791.9 7710.4
Jan 29, 2023 7754.2 -1.4 -0.02% 7755.6 7762.9 7750.4
Jan 27, 2023 7760.4 -3.3 -0.04% 7763.7 7780.2 7739.9
Jan 26, 2023 7763.8 4.7 0.06% 7759.1 7784.4 7746.4
Jan 25, 2023 7759.0 15.3 0.20% 7743.7 7773.1 7709.4
Jan 24, 2023 7743.6 -49.4 -0.63% 7793.0 7805.3 7739.3
Jan 23, 2023 7793.1 11.0 0.14% 7782.1 7810.1 7764.2
Jan 22, 2023 7782.0 -1.5 -0.02% 7783.5 7787.5 7778.9
Jan 20, 2023 7788.7 19.3 0.25% 7769.4 7795.4 7746.4
Jan 19, 2023 7769.5 -23.1 -0.30% 7792.6 7802.6 7723.0
Jan 18, 2023 7793.7 -39.8 -0.51% 7833.5 7865.7 7784.1
Jan 17, 2023 7833.6 -24.2 -0.31% 7857.8 7874.8 7827.8
Jan 16, 2023 7857.7 3.4 0.04% 7854.3 7867.1 7836.1
Jan 15, 2023 7854.2 -4.3 -0.05% 7858.5 7860.5 7852.1
Jan 13, 2023 7856.7 48.1 0.62% 7808.6 7864.6 7799.3
Jan 12, 2023 7807.9 63.4 0.82% 7744.5 7813.1 7735.0
Jan 11, 2023 7744.4 31.7 0.41% 7712.7 7772.0 7697.0
Jan 10, 2023 7712.9 37.6 0.49% 7675.3 7717.4 7664.3
Jan 9, 2023 7675.0 -51.8 -0.67% 7726.8 7729.6 7673.3