UMA/USDT
Bán 2.3100
Chênh lệch Chênh lệch0.2400
Mua 2.5500
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 2.6000 0.0100 0.39% 2.5900 2.6200 2.5700
Jun 28, 2022 2.5800 -0.1200 -4.44% 2.7000 2.8400 2.5600
Jun 27, 2022 2.6900 0.0400 1.51% 2.6500 2.7799 2.5099
Jun 26, 2022 2.6700 -0.1500 -5.32% 2.8200 2.9200 2.6500
Jun 25, 2022 2.7900 -0.0200 -0.71% 2.8100 2.9600 2.6500
Jun 24, 2022 2.8100 0.3001 11.96% 2.5099 3.2100 2.4900
Jun 23, 2022 2.5099 0.1199 5.02% 2.3900 2.5400 2.3800
Jun 22, 2022 2.3800 -0.1100 -4.42% 2.4900 2.5200 2.3700
Jun 21, 2022 2.4900 0.0300 1.22% 2.4600 2.6400 2.4200
Jun 20, 2022 2.4600 -0.0100 -0.40% 2.4700 2.5400 2.3800
Jun 19, 2022 2.4700 0.0900 3.78% 2.3800 2.5099 2.2799
Jun 18, 2022 2.3700 -0.2700 -10.23% 2.6400 2.7400 2.2000
Jun 17, 2022 2.6400 -0.0100 -0.38% 2.6500 2.8500 2.5900
Jun 16, 2022 2.6400 -0.1399 -5.03% 2.7799 3.1500 2.4900
Jun 15, 2022 2.7700 -0.0500 -1.77% 2.8200 3.1500 2.3000
Jun 14, 2022 2.8300 0.8400 42.21% 1.9900 3.6200 1.8600
Jun 13, 2022 1.9500 -0.3400 -14.85% 2.2900 2.3200 1.9000
Jun 12, 2022 2.4200 -0.1400 -5.47% 2.5600 2.5800 2.3000
Jun 11, 2022 2.5600 -0.1999 -7.24% 2.7599 2.8400 2.5099
Jun 10, 2022 2.7700 -0.2200 -7.36% 2.9900 2.9900 2.7500