UMA/USD
Bán 2.7842
Chênh lệch Chênh lệch0.0684
Mua 2.8526
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 26, 2022 2.7842 -0.0199 -0.71% 2.8041 2.8041 2.7643
Jun 25, 2022 2.7742 -0.0190 -0.68% 2.7932 2.9430 2.6347
Jun 24, 2022 2.7935 0.2982 11.95% 2.4953 3.1916 2.4750
Jun 23, 2022 2.4953 0.1197 5.04% 2.3756 2.5251 2.3656
Jun 22, 2022 2.3656 -0.1096 -4.43% 2.4752 2.5047 2.3557
Jun 21, 2022 2.4752 0.0306 1.25% 2.4446 2.6245 2.4061
Jun 20, 2022 2.4458 -0.0098 -0.40% 2.4556 2.5256 2.3660
Jun 19, 2022 2.4556 0.1004 4.26% 2.3552 2.4958 2.2662
Jun 18, 2022 2.3554 -0.2786 -10.58% 2.6340 2.7231 2.1856
Jun 17, 2022 2.6240 -0.0092 -0.35% 2.6332 2.8319 2.5733
Jun 16, 2022 2.6232 -0.1304 -4.74% 2.7536 3.1310 2.4749
Jun 15, 2022 2.7536 -0.0607 -2.16% 2.8143 3.1312 2.2856
Jun 14, 2022 2.8141 0.8338 42.10% 1.9803 3.6018 1.8507
Jun 13, 2022 1.9406 -0.3379 -14.83% 2.2785 2.3082 1.8898
Jun 12, 2022 2.4080 -0.1383 -5.43% 2.5463 2.5664 2.2881
Jun 11, 2022 2.5463 -0.1986 -7.24% 2.7449 2.8251 2.4953
Jun 10, 2022 2.7549 -0.2177 -7.32% 2.9726 2.9735 2.7348
Jun 9, 2022 2.9726 0.0199 0.67% 2.9527 3.1620 2.9325
Jun 8, 2022 2.9626 -0.0409 -1.36% 3.0035 3.0635 2.9527
Jun 7, 2022 2.9936 -0.0886 -2.87% 3.0822 3.1130 2.9433