UNI/USD
Bán 6.94316
Chênh lệch Chênh lệch0.03128
Mua 6.97444
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 7, 2022 6.94415 0.08471 1.23% 6.85944 7.05564 6.85869
Oct 6, 2022 6.85869 0.06857 1.01% 6.79012 6.97257 6.74284
Oct 5, 2022 6.78723 0.15287 2.30% 6.63436 6.79910 6.46444
Oct 4, 2022 6.63436 0.01251 0.19% 6.62185 6.82194 6.55820
Oct 3, 2022 6.62194 0.38279 6.14% 6.23915 6.77606 6.17231
Oct 2, 2022 6.23835 -0.13495 -2.12% 6.37330 6.49516 6.16030
Oct 1, 2022 6.37331 -0.07288 -1.13% 6.44619 6.63481 6.37201
Sep 30, 2022 6.44629 0.09533 1.50% 6.35096 6.70464 6.25999
Sep 29, 2022 6.35096 -0.18214 -2.79% 6.53310 6.53761 6.12788
Sep 28, 2022 6.53310 0.18434 2.90% 6.34876 6.59671 6.00170
Sep 27, 2022 6.34886 0.44681 7.57% 5.90205 6.67691 5.88982
Sep 26, 2022 5.90195 0.25991 4.61% 5.64204 5.96828 5.54973
Sep 25, 2022 5.64204 -0.13726 -2.38% 5.77930 5.93237 5.60858
Sep 24, 2022 5.77930 -0.11158 -1.89% 5.89088 6.03083 5.75641
Sep 23, 2022 5.89093 0.16973 2.97% 5.72120 5.96310 5.69377
Sep 22, 2022 5.79043 0.47097 8.85% 5.31946 5.83462 5.30967
Sep 21, 2022 5.31946 0.04071 0.77% 5.27875 5.72649 5.13687
Sep 20, 2022 5.27776 -0.18064 -3.31% 5.45840 5.53547 5.25878
Sep 19, 2022 5.45850 0.01117 0.21% 5.44733 5.50484 5.18498
Sep 18, 2022 5.44633 -0.55322 -9.22% 5.99955 6.02364 5.41540