UCG
Bán 10.31
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 10.42

Giao dịch Unicredit SPA - biểu đồ giá UCG

Bán 10.31
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 10.42
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UCG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 10.31 0.08 0.78% 10.23 10.33 10.19
Sep 29, 2022 10.11 -0.33 -3.16% 10.44 10.44 10.02
Sep 28, 2022 10.47 0.01 0.10% 10.46 10.52 10.20
Sep 27, 2022 10.62 -0.56 -5.01% 11.18 11.18 10.62
Sep 26, 2022 10.82 0.18 1.69% 10.64 10.98 10.62
Sep 23, 2022 10.76 -0.43 -3.84% 11.19 11.20 10.72
Sep 22, 2022 11.30 0.86 8.24% 10.44 11.39 10.44
Sep 21, 2022 10.63 0.34 3.30% 10.29 10.77 10.29
Sep 20, 2022 10.46 -0.34 -3.15% 10.80 10.94 10.38
Sep 19, 2022 10.60 0.02 0.19% 10.58 10.68 10.42
Sep 16, 2022 10.69 -0.03 -0.28% 10.72 10.93 10.56
Sep 15, 2022 10.89 0.00 0.00% 10.89 11.13 10.81
Sep 14, 2022 10.80 0.28 2.66% 10.52 10.89 10.52
Sep 13, 2022 10.54 -0.10 -0.94% 10.64 10.75 10.40
Sep 12, 2022 10.57 0.13 1.25% 10.44 10.65 10.44
Sep 9, 2022 10.34 0.10 0.98% 10.24 10.53 10.23
Sep 8, 2022 10.09 0.44 4.56% 9.65 10.14 9.55
Sep 7, 2022 9.60 0.01 0.10% 9.59 9.64 9.44
Sep 6, 2022 9.71 0.03 0.31% 9.68 9.80 9.55
Sep 5, 2022 9.67 0.03 0.31% 9.64 9.70 9.46