UNP
Bán 200.56
Chênh lệch Chênh lệch0.77
Mua 201.33

Giao dịch Union Pacific Corp - biểu đồ giá UNP

Bán 200.56
Chênh lệch Chênh lệch0.77
Mua 201.33
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 203.63 -2.32 -1.13% 205.95 206.81 201.72
Sep 22, 2022 208.58 -1.81 -0.86% 210.39 212.08 208.41
Sep 21, 2022 211.37 -3.13 -1.46% 214.50 216.56 211.37
Sep 21, 2022 211.37 -3.13 -1.46% 214.50 216.56 211.37
Sep 20, 2022 212.83 -0.19 -0.09% 213.02 214.65 210.23
Sep 19, 2022 215.70 5.33 2.53% 210.37 216.22 209.94
Sep 16, 2022 211.49 -0.89 -0.42% 212.38 213.56 207.21
Sep 15, 2022 217.96 -2.67 -1.21% 220.63 224.14 217.63
Sep 14, 2022 217.48 -5.19 -2.33% 222.67 223.38 213.59
Sep 13, 2022 225.76 -4.01 -1.75% 229.77 231.47 225.12
Sep 12, 2022 233.77 -0.01 -0.00% 233.78 234.84 231.94
Sep 9, 2022 231.30 0.51 0.22% 230.79 232.84 230.30
Sep 8, 2022 229.91 4.09 1.81% 225.82 230.13 225.82
Sep 7, 2022 228.36 2.21 0.98% 226.15 229.62 226.15
Sep 6, 2022 227.48 4.45 2.00% 223.03 229.28 223.01
Sep 2, 2022 223.54 -3.30 -1.45% 226.84 227.66 222.51
Sep 1, 2022 225.56 4.12 1.86% 221.44 225.91 221.44
Aug 31, 2022 224.12 -1.59 -0.70% 225.71 226.38 223.50
Aug 30, 2022 224.82 -5.37 -2.33% 230.19 230.71 224.12
Aug 29, 2022 231.96 2.77 1.21% 229.19 233.70 228.36