UN01
Bán 3.995
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 4.035

Giao dịch Uniper SE - biểu đồ giá UN01

Bán 3.995
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 4.035
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UN01 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 3.825 -0.020 -0.52% 3.845 3.935 3.540
Sep 30, 2022 3.890 0.050 1.30% 3.840 4.090 3.840
Sep 29, 2022 3.940 -0.045 -1.13% 3.985 4.050 3.765
Sep 28, 2022 4.025 0.135 3.47% 3.890 4.105 3.745
Sep 27, 2022 4.050 -0.615 -13.18% 4.665 4.835 3.905
Sep 26, 2022 4.295 0.800 22.89% 3.495 4.595 3.495
Sep 23, 2022 3.480 0.300 9.43% 3.180 3.495 3.180
Sep 22, 2022 3.315 0.525 18.82% 2.790 3.445 2.750
Sep 21, 2022 3.065 -1.045 -25.43% 4.110 4.110 2.510
Sep 20, 2022 4.110 -0.025 -0.60% 4.135 4.170 3.655
Sep 19, 2022 3.980 0.235 6.28% 3.745 3.990 3.610
Sep 16, 2022 3.845 0.125 3.36% 3.720 3.970 3.270
Sep 15, 2022 3.890 -0.170 -4.19% 4.060 4.270 3.870
Sep 14, 2022 3.960 -0.845 -17.59% 4.805 5.345 3.845
Sep 13, 2022 4.880 -0.650 -11.75% 5.530 5.570 4.850
Sep 12, 2022 5.275 0.090 1.74% 5.185 5.540 5.180
Sep 9, 2022 5.100 0.440 9.44% 4.660 5.190 4.660
Sep 8, 2022 4.610 -0.110 -2.33% 4.720 4.815 4.465
Sep 7, 2022 4.725 0.325 7.39% 4.400 4.785 4.175
Sep 6, 2022 4.735 -0.325 -6.42% 5.060 5.170 4.675