UN01
Bán 6.060
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 6.105

Giao dịch Uniper SE - biểu đồ giá UN01

Bán 6.060
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 6.105
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UN01 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 5.265 0.390 8.00% 4.875 5.500 4.875
May 29, 2023 4.570 0.295 6.90% 4.275 4.650 4.275
May 26, 2023 4.215 0.140 3.44% 4.075 4.305 3.980
May 25, 2023 4.070 -0.020 -0.49% 4.090 4.145 3.995
May 24, 2023 3.945 -0.105 -2.59% 4.050 4.230 3.905
May 23, 2023 3.990 0.155 4.04% 3.835 4.040 3.750
May 22, 2023 3.845 0.025 0.65% 3.820 3.885 3.790
May 19, 2023 3.840 0.005 0.13% 3.835 3.885 3.805
May 18, 2023 3.870 -0.020 -0.51% 3.890 3.900 3.820
May 17, 2023 3.840 -0.010 -0.26% 3.850 3.865 3.785
May 16, 2023 3.885 -0.050 -1.27% 3.935 3.955 3.805
May 15, 2023 3.935 0.035 0.90% 3.900 3.985 3.840
May 12, 2023 3.885 -0.030 -0.77% 3.915 3.925 3.795
May 11, 2023 3.915 -0.030 -0.76% 3.945 3.965 3.875
May 10, 2023 3.935 0.035 0.90% 3.900 3.990 3.900
May 9, 2023 3.900 -0.060 -1.52% 3.960 3.995 3.865
May 8, 2023 3.975 0.030 0.76% 3.945 3.995 3.860
May 5, 2023 3.980 -0.075 -1.85% 4.055 4.070 3.805
May 4, 2023 4.025 0.230 6.06% 3.795 4.125 3.795
May 3, 2023 3.810 0.015 0.40% 3.795 3.840 3.740