UNI
Bán 3.9875
Chênh lệch Chênh lệch0.0375
Mua 4.0250

Giao dịch Unipo Gruppo Finanziario SPA - biểu đồ giá UNI

Bán 3.9875
Chênh lệch Chênh lệch0.0375
Mua 4.0250
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 3.9450 -0.0350 -0.88% 3.9800 3.9800 3.8875
Sep 28, 2022 3.9700 -0.0450 -1.12% 4.0150 4.0325 3.9150
Sep 27, 2022 4.0575 -0.1050 -2.52% 4.1625 4.1750 4.0450
Sep 26, 2022 4.1375 0.0925 2.29% 4.0450 4.1925 4.0450
Sep 23, 2022 4.0800 -0.1150 -2.74% 4.1950 4.2400 4.0775
Sep 22, 2022 4.2800 0.1275 3.07% 4.1525 4.3025 4.1500
Sep 21, 2022 4.2175 0.0300 0.72% 4.1875 4.2550 4.1850
Sep 20, 2022 4.2100 -0.1775 -4.05% 4.3875 4.3975 4.2025
Sep 19, 2022 4.3725 0.0425 0.98% 4.3300 4.3850 4.2850
Sep 16, 2022 4.3475 0.0475 1.10% 4.3000 4.3675 4.2800
Sep 15, 2022 4.3525 0.0500 1.16% 4.3025 4.3750 4.2750
Sep 14, 2022 4.3500 0.0550 1.28% 4.2950 4.3700 4.2750
Sep 13, 2022 4.3350 -0.0250 -0.57% 4.3600 4.4575 4.3150
Sep 12, 2022 4.3325 0.0675 1.58% 4.2650 4.3550 4.2650
Sep 9, 2022 4.2475 0.1275 3.09% 4.1200 4.2550 4.1125
Sep 8, 2022 4.1075 -0.0225 -0.54% 4.1300 4.1650 4.0375
Sep 7, 2022 4.1050 0.0100 0.24% 4.0950 4.1300 4.0650
Sep 6, 2022 4.1125 0.0025 0.06% 4.1100 4.1550 4.0675
Sep 5, 2022 4.1350 0.0200 0.49% 4.1150 4.1500 4.1000
Sep 2, 2022 4.2475 0.0525 1.25% 4.1950 4.2625 4.1700