UPS
Bán 165.88
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 166.31

Giao dịch United Parcel Service - biểu đồ giá UPS

Bán 165.88
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 166.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UPS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 165.88 1.00 0.61% 164.88 165.96 164.50
Sep 28, 2022 166.82 2.29 1.39% 164.53 168.01 164.20
Sep 27, 2022 164.56 2.53 1.56% 162.03 165.85 162.02
Sep 26, 2022 161.57 -0.82 -0.50% 162.39 163.73 159.89
Sep 23, 2022 164.17 0.27 0.16% 163.90 165.35 161.75
Sep 22, 2022 167.63 -4.21 -2.45% 171.84 171.84 167.54
Sep 21, 2022 173.61 -3.06 -1.73% 176.67 179.33 173.53
Sep 20, 2022 175.47 -2.71 -1.52% 178.18 178.54 174.39
Sep 19, 2022 179.76 4.44 2.53% 175.32 180.20 175.32
Sep 16, 2022 176.03 -0.94 -0.53% 176.97 178.47 172.99
Sep 15, 2022 184.80 -4.69 -2.48% 189.49 190.91 184.31
Sep 14, 2022 190.77 -1.87 -0.97% 192.64 193.20 189.41
Sep 13, 2022 192.50 -3.29 -1.68% 195.79 197.45 191.91
Sep 12, 2022 200.01 1.41 0.71% 198.60 200.75 198.58
Sep 9, 2022 198.42 1.51 0.77% 196.91 199.17 196.75
Sep 8, 2022 195.91 1.72 0.89% 194.19 196.35 193.33
Sep 7, 2022 196.02 2.40 1.24% 193.62 196.90 192.68
Sep 6, 2022 195.81 4.32 2.26% 191.49 195.98 191.06
Sep 2, 2022 195.86 -2.93 -1.47% 198.79 199.52 194.01
Sep 1, 2022 196.39 3.79 1.97% 192.60 196.85 192.60