URI
Bán 240.71
Chênh lệch Chênh lệch0.63
Mua 241.34

Giao dịch United Rental - biểu đồ giá URI

Bán 240.71
Chênh lệch Chênh lệch0.63
Mua 241.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

URI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 240.71 -5.79 -2.35% 246.50 246.56 237.12
Jun 28, 2022 247.79 -4.06 -1.61% 251.85 257.29 247.27
Jun 27, 2022 251.71 6.49 2.65% 245.22 254.57 245.21
Jun 24, 2022 248.08 12.27 5.20% 235.81 250.52 235.81
Jun 23, 2022 235.53 -5.02 -2.09% 240.55 243.46 230.24
Jun 22, 2022 241.02 7.29 3.12% 233.73 242.78 232.46
Jun 21, 2022 241.73 -0.64 -0.26% 242.37 249.31 240.06
Jun 17, 2022 239.15 -2.44 -1.01% 241.59 244.48 232.76
Jun 16, 2022 245.26 -10.43 -4.08% 255.69 255.69 242.43
Jun 15, 2022 265.53 3.29 1.25% 262.24 269.98 259.97
Jun 14, 2022 259.81 -3.38 -1.28% 263.19 268.43 257.71
Jun 13, 2022 264.69 -4.58 -1.70% 269.27 272.94 261.47
Jun 10, 2022 279.91 -7.92 -2.75% 287.83 292.97 279.91
Jun 9, 2022 297.96 -4.36 -1.44% 302.32 304.66 297.77
Jun 8, 2022 304.81 -3.71 -1.20% 308.52 309.87 303.90
Jun 7, 2022 312.40 10.40 3.44% 302.00 313.17 299.18
Jun 6, 2022 306.98 4.03 1.33% 302.95 308.07 300.58
Jun 3, 2022 300.76 7.73 2.64% 293.03 302.68 293.02
Jun 2, 2022 299.26 6.36 2.17% 292.90 299.76 292.89
Jun 1, 2022 293.18 -4.62 -1.55% 297.80 300.76 286.05