UNH
Bán 506.36
Chênh lệch Chênh lệch2.29
Mua 508.65

Giao dịch UnitedHealth Group - biểu đồ giá UNH

Bán 506.36
Chênh lệch Chênh lệch2.29
Mua 508.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 506.36 -2.08 -0.41% 508.44 508.91 506.03
Sep 28, 2022 512.23 8.17 1.62% 504.06 515.27 499.60
Sep 27, 2022 507.54 -1.40 -0.28% 508.94 515.53 502.56
Sep 26, 2022 507.70 2.37 0.47% 505.33 511.36 498.02
Sep 23, 2022 512.94 1.44 0.28% 511.50 513.52 505.26
Sep 22, 2022 516.08 6.98 1.37% 509.10 519.88 504.98
Sep 21, 2022 510.82 -14.25 -2.71% 525.07 526.72 510.82
Sep 20, 2022 521.56 -1.22 -0.23% 522.78 523.55 513.76
Sep 19, 2022 522.17 5.57 1.08% 516.60 522.94 511.69
Sep 16, 2022 519.65 3.62 0.70% 516.03 521.59 515.96
Sep 15, 2022 521.69 8.11 1.58% 513.58 526.87 512.81
Sep 14, 2022 508.52 -4.23 -0.82% 512.75 514.23 504.99
Sep 13, 2022 512.27 -10.36 -1.98% 522.63 523.84 510.87
Sep 12, 2022 529.95 5.94 1.13% 524.01 533.90 521.00
Sep 9, 2022 523.04 -2.92 -0.56% 525.96 526.68 521.15
Sep 8, 2022 526.11 7.14 1.38% 518.97 527.39 517.55
Sep 7, 2022 520.62 5.01 0.97% 515.61 522.44 513.26
Sep 6, 2022 517.12 0.18 0.03% 516.94 526.24 515.89
Sep 2, 2022 515.33 -11.66 -2.21% 526.99 527.57 512.80
Sep 1, 2022 522.80 4.99 0.96% 517.81 523.01 514.02