UNH
Bán 503.10
Chênh lệch Chênh lệch2.16
Mua 505.26

Giao dịch UnitedHealth Group - biểu đồ giá UNH

Bán 503.10
Chênh lệch Chênh lệch2.16
Mua 505.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 501.32 1.73 0.35% 499.59 506.03 497.92
May 25, 2022 496.79 2.65 0.54% 494.14 501.23 490.23
May 24, 2022 496.66 7.07 1.44% 489.59 497.04 487.81
May 23, 2022 490.89 4.39 0.90% 486.50 494.66 485.25
May 20, 2022 484.85 6.14 1.28% 478.71 486.38 471.14
May 19, 2022 477.61 14.95 3.23% 462.66 480.61 462.43
May 18, 2022 470.94 -16.19 -3.32% 487.13 487.62 467.30
May 17, 2022 491.43 -1.39 -0.28% 492.82 493.15 487.09
May 16, 2022 488.36 3.92 0.81% 484.44 494.60 483.03
May 13, 2022 484.43 5.26 1.10% 479.17 486.01 474.84
May 12, 2022 477.97 -6.13 -1.27% 484.10 485.67 470.41
May 11, 2022 484.99 0.93 0.19% 484.06 499.36 483.60
May 10, 2022 486.91 -4.13 -0.84% 491.04 494.89 480.05
May 9, 2022 485.25 -4.72 -0.96% 489.97 493.24 483.29
May 6, 2022 498.78 14.24 2.94% 484.54 500.36 484.04
May 5, 2022 493.93 -12.82 -2.53% 506.75 509.48 488.05
May 4, 2022 506.36 8.33 1.67% 498.03 508.69 492.11
May 3, 2022 498.36 -2.37 -0.47% 500.73 504.09 496.34
May 2, 2022 500.08 -8.08 -1.59% 508.16 511.80 492.06
Apr 29, 2022 506.99 -9.99 -1.93% 516.98 518.34 505.90