UHS
Bán 108.64
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 108.89

Giao dịch Universal Health Services - biểu đồ giá UHS

Bán 108.64
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 108.89
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UHS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 108.64 3.33 3.16% 105.31 108.87 104.61
Jun 23, 2022 105.20 0.53 0.51% 104.67 105.90 104.33
Jun 22, 2022 104.81 2.90 2.85% 101.91 105.99 101.91
Jun 21, 2022 102.80 -2.08 -1.98% 104.88 104.88 101.63
Jun 17, 2022 103.66 2.41 2.38% 101.25 104.70 101.24
Jun 16, 2022 101.38 -0.82 -0.80% 102.20 103.02 99.34
Jun 15, 2022 105.29 0.43 0.41% 104.86 107.22 103.37
Jun 14, 2022 104.74 -3.55 -3.28% 108.29 108.50 104.53
Jun 13, 2022 109.42 -1.71 -1.54% 111.13 112.42 108.77
Jun 10, 2022 114.57 -1.11 -0.96% 115.68 116.37 113.90
Jun 9, 2022 117.81 -1.54 -1.29% 119.35 120.04 117.80
Jun 8, 2022 120.26 -0.39 -0.32% 120.65 121.65 119.70
Jun 7, 2022 122.12 3.52 2.97% 118.60 122.37 118.60
Jun 6, 2022 120.99 0.07 0.06% 120.92 122.90 119.71
Jun 3, 2022 120.98 -0.01 -0.01% 120.99 122.33 120.88
Jun 2, 2022 122.43 2.51 2.09% 119.92 122.63 118.76
Jun 1, 2022 120.62 -3.64 -2.93% 124.26 125.31 120.02
May 31, 2022 124.41 1.64 1.34% 122.77 125.28 122.59
May 27, 2022 124.76 1.63 1.32% 123.13 124.89 123.05
May 26, 2022 123.08 1.03 0.84% 122.05 123.90 121.67