Coffee Arabica
Bán 1.5900
Chênh lệch Chênh lệch0.0045
Mua 1.5945

Giao dịch US Coffee Arabica Spot - biểu đồ giá Coffee Arabica

Bán 1.5900
Chênh lệch Chênh lệch0.0045
Mua 1.5945
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Coffee Arabica lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 1.5955 -0.0190 -1.18% 1.6145 1.6170 1.5745
Dec 7, 2022 1.5985 -0.0325 -1.99% 1.6310 1.6460 1.5900
Dec 6, 2022 1.6385 0.0060 0.37% 1.6325 1.6640 1.6275
Dec 5, 2022 1.6325 0.0000 0.00% 1.6325 1.6490 1.6195
Dec 2, 2022 1.6195 -0.0080 -0.49% 1.6275 1.6480 1.6160
Dec 1, 2022 1.6505 -0.0655 -3.82% 1.7160 1.7405 1.6485
Nov 30, 2022 1.6965 -0.0050 -0.29% 1.7015 1.7040 1.6735
Nov 29, 2022 1.6840 0.0535 3.28% 1.6305 1.6920 1.6305
Nov 28, 2022 1.6280 0.0125 0.77% 1.6155 1.6395 1.5995
Nov 25, 2022 1.6430 -0.0010 -0.06% 1.6440 1.6675 1.6220
Nov 23, 2022 1.6265 -0.0355 -2.14% 1.6620 1.6710 1.6035
Nov 22, 2022 1.6470 0.0390 2.43% 1.6080 1.6500 1.6065
Nov 21, 2022 1.5985 0.0465 3.00% 1.5520 1.6130 1.5460
Nov 18, 2022 1.5510 -0.0210 -1.34% 1.5720 1.5995 1.5405
Nov 17, 2022 1.5530 -0.0195 -1.24% 1.5725 1.5725 1.5360
Nov 16, 2022 1.5730 -0.0370 -2.30% 1.6100 1.6175 1.5650
Nov 15, 2022 1.6060 -0.0470 -2.84% 1.6530 1.6565 1.5625
Nov 14, 2022 1.6670 0.0305 1.86% 1.6365 1.6765 1.6325
Nov 11, 2022 1.6745 0.0105 0.63% 1.6640 1.7150 1.6635
Nov 10, 2022 1.6730 0.0440 2.70% 1.6290 1.6845 1.6060