Oil - Crude
Bán 72.58
Chênh lệch Chênh lệch0.10
Mua 72.68

Giao dịch US Crude Oil Spot - biểu đồ giá Oil - Crude

Bán 72.58
Chênh lệch Chênh lệch0.10
Mua 72.68
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Oil - Crude lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 72.84 0.15 0.21% 72.69 72.98 72.41
Dec 7, 2022 72.68 -1.87 -2.51% 74.55 75.44 71.92
Dec 6, 2022 74.56 -2.87 -3.71% 77.43 77.93 73.51
Dec 5, 2022 77.42 -3.72 -4.58% 81.14 82.69 76.81
Dec 4, 2022 81.14 1.11 1.39% 80.03 81.29 80.00
Dec 2, 2022 80.27 -0.98 -1.21% 81.25 82.11 79.65
Dec 1, 2022 81.25 0.71 0.88% 80.54 83.26 79.94
Nov 30, 2022 80.56 1.83 2.32% 78.73 81.35 78.39
Nov 29, 2022 78.72 2.20 2.88% 76.52 79.60 76.28
Nov 28, 2022 76.53 0.49 0.64% 76.04 77.81 73.61
Nov 27, 2022 76.06 -0.03 -0.04% 76.09 76.34 75.83
Nov 25, 2022 76.54 -1.40 -1.80% 77.94 79.86 76.21
Nov 24, 2022 77.92 0.42 0.54% 77.50 78.18 76.88
Nov 23, 2022 77.49 -3.75 -4.62% 81.24 81.87 76.80
Nov 22, 2022 81.22 0.95 1.18% 80.27 82.27 79.78
Nov 21, 2022 80.28 0.15 0.19% 80.13 80.42 75.24
Nov 20, 2022 80.12 -0.19 -0.24% 80.31 80.36 80.08
Nov 18, 2022 80.19 -1.62 -1.98% 81.81 82.38 77.55
Nov 17, 2022 81.80 -2.85 -3.37% 84.65 84.83 81.14
Nov 16, 2022 84.64 -1.99 -2.30% 86.63 86.89 83.65