Natural Gas
Bán 8.818
Chênh lệch Chênh lệch0.005
Mua 8.823

Giao dịch US Natural Gas Spot - biểu đồ giá Natural Gas

Bán 8.818
Chênh lệch Chênh lệch0.005
Mua 8.823
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Natural Gas lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 9.003 -0.026 -0.29% 9.029 9.038 8.921
May 25, 2022 9.027 0.105 1.18% 8.922 9.420 8.793
May 24, 2022 8.922 0.087 0.98% 8.835 9.004 8.671
May 23, 2022 8.834 0.672 8.23% 8.162 8.902 7.963
May 22, 2022 8.164 0.008 0.10% 8.156 8.211 8.117
May 20, 2022 8.156 -0.069 -0.84% 8.225 8.284 7.948
May 19, 2022 8.226 0.007 0.09% 8.219 8.591 7.977
May 18, 2022 8.218 -0.198 -2.35% 8.416 8.620 8.175
May 17, 2022 8.418 0.249 3.05% 8.169 8.449 8.112
May 16, 2022 8.168 0.226 2.85% 7.942 8.257 7.745
May 13, 2022 7.704 -0.074 -0.95% 7.778 8.003 7.591
May 12, 2022 7.777 0.051 0.66% 7.726 7.859 7.324
May 11, 2022 7.728 0.306 4.12% 7.422 7.784 7.399
May 10, 2022 7.419 0.275 3.85% 7.144 7.515 6.501
May 9, 2022 7.145 -1.036 -12.66% 8.181 8.337 7.014
May 8, 2022 8.181 0.262 3.31% 7.919 8.258 7.896
May 6, 2022 7.998 -0.908 -10.20% 8.906 9.021 7.995
May 5, 2022 8.907 0.499 5.93% 8.408 8.933 8.148
May 4, 2022 8.410 0.517 6.55% 7.893 8.501 7.770
May 3, 2022 7.895 0.269 3.53% 7.626 8.202 7.611