Natural Gas
Bán 5.914
Chênh lệch Chênh lệch0.005
Mua 5.919

Giao dịch US Natural Gas Spot - biểu đồ giá Natural Gas

Bán 5.914
Chênh lệch Chênh lệch0.005
Mua 5.919
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Natural Gas lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 5.829 0.019 0.33% 5.810 5.898 5.781
Dec 7, 2022 5.809 0.423 7.85% 5.386 5.839 5.368
Dec 6, 2022 5.387 -0.196 -3.51% 5.583 5.646 5.318
Dec 5, 2022 5.582 -0.254 -4.35% 5.836 6.023 5.536
Dec 4, 2022 5.837 -0.040 -0.68% 5.877 5.897 5.765
Dec 2, 2022 6.207 -0.543 -8.04% 6.750 6.785 6.203
Dec 1, 2022 6.750 -0.214 -3.07% 6.964 7.193 6.695
Nov 30, 2022 6.963 -0.250 -3.47% 7.213 7.289 6.798
Nov 29, 2022 7.212 -0.088 -1.21% 7.300 7.404 7.085
Nov 28, 2022 7.301 0.020 0.27% 7.281 7.378 6.928
Nov 27, 2022 7.281 -0.068 -0.93% 7.349 7.352 7.265
Nov 25, 2022 7.191 -0.354 -4.69% 7.545 7.719 7.174
Nov 24, 2022 7.545 -0.128 -1.67% 7.673 7.759 7.461
Nov 23, 2022 7.672 0.199 2.66% 7.473 8.094 7.418
Nov 22, 2022 7.472 0.427 6.06% 7.045 7.490 6.821
Nov 21, 2022 7.046 0.446 6.76% 6.600 7.186 6.480
Nov 20, 2022 6.601 -0.029 -0.44% 6.630 6.632 6.573
Nov 18, 2022 6.672 0.044 0.66% 6.628 6.724 6.312
Nov 17, 2022 6.629 0.159 2.46% 6.470 6.790 6.421
Nov 16, 2022 6.469 0.145 2.29% 6.324 6.497 5.990