X
Bán 18.89
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 19.12

Giao dịch US Steel Corp - biểu đồ giá X

Bán 18.89
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 19.12
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

X lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 19.30 -0.86 -4.27% 20.16 20.28 19.25
Jun 24, 2022 19.72 0.65 3.41% 19.07 19.90 18.81
Jun 23, 2022 18.89 0.00 0.00% 18.89 19.09 18.38
Jun 22, 2022 18.96 0.20 1.07% 18.76 19.50 18.69
Jun 21, 2022 19.47 -0.74 -3.66% 20.21 20.61 19.41
Jun 17, 2022 19.77 -0.34 -1.69% 20.11 20.65 19.43
Jun 16, 2022 19.47 -0.04 -0.21% 19.51 19.92 19.11
Jun 15, 2022 20.43 0.22 1.09% 20.21 20.90 19.88
Jun 14, 2022 19.90 -0.10 -0.50% 20.00 20.69 19.63
Jun 13, 2022 20.11 -0.80 -3.83% 20.91 21.36 20.09
Jun 10, 2022 21.99 0.00 0.00% 21.99 22.51 21.61
Jun 9, 2022 22.53 -1.34 -5.61% 23.87 24.12 22.52
Jun 8, 2022 24.16 -0.97 -3.86% 25.13 25.44 23.92
Jun 7, 2022 25.64 0.51 2.03% 25.13 25.73 24.89
Jun 6, 2022 25.32 0.40 1.61% 24.92 25.62 24.55
Jun 3, 2022 24.76 0.20 0.81% 24.56 25.00 24.41
Jun 2, 2022 24.98 -0.30 -1.19% 25.28 25.74 24.76
Jun 1, 2022 24.84 -0.10 -0.40% 24.94 25.24 24.36
May 31, 2022 24.91 -0.91 -3.52% 25.82 26.12 24.59
May 27, 2022 26.43 0.79 3.08% 25.64 26.47 25.40