US100
Bán 14374.5
Chênh lệch Chênh lệch3.9
Mua 14378.4

Giao dịch US Tech 100 (Nasdaq) - biểu đồ giá US100

Bán 14374.5
Chênh lệch Chênh lệch3.9
Mua 14378.4
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US100 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 14355.4 10.6 0.07% 14344.8 14357.4 14337.0
May 29, 2023 14344.9 -30.1 -0.21% 14375.0 14404.0 14326.2
May 28, 2023 14375.4 -8.1 -0.06% 14383.5 14395.0 14359.9
May 26, 2023 14321.3 397.9 2.86% 13923.4 14327.4 13883.9
May 25, 2023 13923.6 124.9 0.91% 13798.7 13989.5 13773.6
May 24, 2023 13796.9 101.2 0.74% 13695.7 13833.1 13519.2
May 23, 2023 13697.0 -191.5 -1.38% 13888.5 13922.6 13660.8
May 22, 2023 13888.9 91.9 0.67% 13797.0 13896.9 13768.8
May 21, 2023 13797.1 39.5 0.29% 13757.6 13799.5 13757.2
May 19, 2023 13781.5 -90.9 -0.66% 13872.4 13885.4 13760.4
May 18, 2023 13872.6 289.9 2.13% 13582.7 13902.9 13568.0
May 17, 2023 13582.8 144.9 1.08% 13437.9 13608.8 13412.9
May 16, 2023 13438.0 37.6 0.28% 13400.4 13499.1 13369.2
May 15, 2023 13400.8 95.0 0.71% 13305.8 13420.7 13290.0
May 14, 2023 13306.1 -5.8 -0.04% 13311.9 13313.6 13296.0
May 12, 2023 13308.3 -84.0 -0.63% 13392.3 13432.6 13252.9
May 11, 2023 13393.6 35.5 0.27% 13358.1 13412.5 13298.2
May 10, 2023 13357.7 147.7 1.12% 13210.0 13384.6 13138.2
May 9, 2023 13210.4 -61.7 -0.46% 13272.1 13281.8 13189.1
May 8, 2023 13272.2 35.6 0.27% 13236.6 13303.4 13192.3