US100
Bán 11612.7
Chênh lệch Chênh lệch3.9
Mua 11616.6

Giao dịch US Tech 100 (Nasdaq) - biểu đồ giá US100

Bán 11612.7
Chênh lệch Chênh lệch3.9
Mua 11616.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US100 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 11663.7 -40.5 -0.35% 11704.2 11708.7 11643.6
Nov 27, 2022 11703.8 0.2 0.00% 11703.6 11724.0 11695.7
Nov 25, 2022 11755.1 -137.3 -1.15% 11892.4 11894.5 11742.0
Nov 24, 2022 11892.2 29.0 0.24% 11863.2 11907.4 11849.0
Nov 23, 2022 11863.1 147.3 1.26% 11715.8 11868.3 11691.2
Nov 22, 2022 11715.7 154.0 1.33% 11561.7 11731.3 11494.5
Nov 21, 2022 11561.6 -115.5 -0.99% 11677.1 11682.2 11522.7
Nov 20, 2022 11677.0 -31.5 -0.27% 11708.5 11723.2 11670.0
Nov 18, 2022 11677.2 -6.3 -0.05% 11683.5 11806.6 11574.8
Nov 17, 2022 11683.7 -56.8 -0.48% 11740.5 11788.2 11489.0
Nov 16, 2022 11740.7 -117.2 -0.99% 11857.9 11920.6 11667.5
Nov 15, 2022 11857.6 126.6 1.08% 11731.0 12082.3 11725.7
Nov 14, 2022 11731.2 -41.6 -0.35% 11772.8 11863.3 11665.5
Nov 13, 2022 11773.3 29.0 0.25% 11744.3 11780.8 11730.3
Nov 11, 2022 11797.7 157.9 1.36% 11639.8 11840.9 11534.8
Nov 10, 2022 11639.3 830.5 7.68% 10808.8 11648.7 10804.5
Nov 9, 2022 10809.8 -276.4 -2.49% 11086.2 11124.3 10788.3
Nov 8, 2022 11086.1 100.0 0.91% 10986.1 11193.3 10891.6
Nov 7, 2022 10986.0 228.3 2.12% 10757.7 11000.6 10746.6
Nov 6, 2022 10757.3 5.7 0.05% 10751.6 10778.8 10748.3