US100
Bán 12253.9
Chênh lệch Chênh lệch2.3
Mua 12256.2

Giao dịch US Tech 100 - biểu đồ giá US100

Bán 12253.9
Chênh lệch Chênh lệch2.3
Mua 12256.2
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US100 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 11899.0 6.8 0.06% 11892.2 11993.2 11857.9
May 25, 2022 11892.2 40.7 0.34% 11851.5 12031.9 11669.1
May 24, 2022 11853.3 -31.9 -0.27% 11885.2 11895.7 11573.9
May 23, 2022 11885.3 -87.5 -0.73% 11972.8 12073.9 11781.3
May 22, 2022 11973.3 77.8 0.65% 11895.5 11987.1 11887.6
May 20, 2022 11833.8 -98.3 -0.82% 11932.1 12095.2 11485.7
May 19, 2022 11931.5 110.5 0.93% 11821.0 12074.1 11700.4
May 18, 2022 11823.7 -739.1 -5.88% 12562.8 12573.8 11814.9
May 17, 2022 12562.6 292.8 2.39% 12269.8 12593.6 12254.0
May 16, 2022 12270.4 -183.3 -1.47% 12453.7 12473.5 12191.3
May 13, 2022 12364.7 340.8 2.83% 12023.9 12434.5 12008.5
May 12, 2022 12025.9 15.3 0.13% 12010.6 12134.9 11692.6
May 11, 2022 12011.1 -328.5 -2.66% 12339.6 12556.6 11941.1
May 10, 2022 12341.9 104.5 0.85% 12237.4 12550.9 12104.6
May 9, 2022 12237.7 -340.8 -2.71% 12578.5 12626.9 12137.3
May 8, 2022 12580.3 -25.0 -0.20% 12605.3 12639.5 12554.1
May 6, 2022 12665.5 -221.1 -1.72% 12886.6 12929.1 12520.5
May 5, 2022 12886.7 -634.4 -4.69% 13521.1 13556.6 12709.7
May 4, 2022 13520.8 396.6 3.02% 13124.2 13561.5 12887.9
May 3, 2022 13125.0 62.8 0.48% 13062.2 13189.3 12974.0