US30
Bán 30260
Chênh lệch Chênh lệch3
Mua 30263

Giao dịch US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones) - biểu đồ giá US30

Bán 30260
Chênh lệch Chênh lệch3
Mua 30263
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US30 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 29713 128 0.43% 29585 29734 29565
Oct 3, 2022 29584 886 3.09% 28698 29670 28605
Oct 2, 2022 28698 -50 -0.17% 28748 28900 28669
Sep 30, 2022 28782 -543 -1.85% 29325 29510 28728
Sep 29, 2022 29324 -358 -1.21% 29682 29740 29005
Sep 28, 2022 29681 515 1.77% 29166 29839 28841
Sep 27, 2022 29165 -209 -0.71% 29374 29679 28970
Sep 26, 2022 29373 -208 -0.70% 29581 29681 29175
Sep 25, 2022 29582 27 0.09% 29555 29668 29468
Sep 23, 2022 29612 -539 -1.79% 30151 30178 29253
Sep 22, 2022 30422 337 1.12% 30085 30431 29984
Sep 21, 2022 30086 -659 -2.14% 30745 31061 30073
Sep 20, 2022 30745 -399 -1.28% 31144 31185 30487
Sep 19, 2022 31145 258 0.84% 30887 31145 30517
Sep 18, 2022 30887 12 0.04% 30875 30920 30835
Sep 16, 2022 30933 103 0.33% 30830 30934 30559
Sep 15, 2022 30830 -364 -1.17% 31194 31303 30783
Sep 14, 2022 31194 4 0.01% 31190 31310 30909
Sep 13, 2022 31190 -1242 -3.83% 32432 32691 31048
Sep 12, 2022 32433 208 0.65% 32225 32526 32139