US30
Bán 32174
Chênh lệch Chênh lệch3
Mua 32177

Giao dịch US Wall Street 30 (USA 30, Dow Jones) - biểu đồ giá US30

Bán 32174
Chênh lệch Chênh lệch3
Mua 32177
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US30 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 20, 2023 31826 -207 -0.65% 32033 32078 31825
Mar 19, 2023 32031 118 0.37% 31913 32050 31873
Mar 17, 2023 31827 -398 -1.24% 32225 32337 31722
Mar 16, 2023 32224 400 1.26% 31824 32281 31566
Mar 15, 2023 31826 -290 -0.90% 32116 32187 31427
Mar 14, 2023 32115 256 0.80% 31859 32280 31788
Mar 13, 2023 31854 -323 -1.00% 32177 32351 31519
Mar 12, 2023 32178 181 0.57% 31997 32327 31827
Mar 10, 2023 32001 -185 -0.57% 32186 32422 31780
Mar 9, 2023 32188 -596 -1.82% 32784 32982 32165
Mar 8, 2023 32784 -85 -0.26% 32869 32904 32612
Mar 7, 2023 32869 -577 -1.73% 33446 33497 32831
Mar 6, 2023 33445 99 0.30% 33346 33577 33338
Mar 5, 2023 33347 -2 -0.01% 33349 33357 33332
Mar 3, 2023 33396 439 1.33% 32957 33407 32930
Mar 2, 2023 32958 145 0.44% 32813 33085 32605
Mar 1, 2023 32812 238 0.73% 32574 32829 32494
Feb 28, 2023 32573 -334 -1.01% 32907 32990 32564
Feb 27, 2023 32907 88 0.27% 32819 33193 32777
Feb 26, 2023 32820 30 0.09% 32790 32826 32780