US500
Bán 4189.3
Chênh lệch Chênh lệch1.5
Mua 4190.8

Giao dịch US 500 (S&P) - biểu đồ giá US500

Bán 4189.3
Chênh lệch Chênh lệch1.5
Mua 4190.8
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US500 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 4184.9 -1.6 -0.04% 4186.5 4193.0 4173.0
May 31, 2023 4186.8 -20.2 -0.48% 4207.0 4207.5 4165.8
May 30, 2023 4206.6 -5.9 -0.14% 4212.5 4233.5 4191.8
May 29, 2023 4212.8 -8.3 -0.20% 4221.1 4225.0 4211.0
May 28, 2023 4221.5 -5.4 -0.13% 4226.9 4228.8 4220.4
May 26, 2023 4209.1 65.9 1.59% 4143.2 4212.4 4136.5
May 25, 2023 4143.0 9.2 0.22% 4133.8 4166.2 4124.1
May 24, 2023 4133.3 -18.6 -0.45% 4151.9 4153.6 4102.9
May 23, 2023 4152.1 -51.5 -1.23% 4203.6 4209.1 4141.3
May 22, 2023 4203.4 17.1 0.41% 4186.3 4208.1 4177.6
May 21, 2023 4186.4 9.0 0.22% 4177.4 4186.8 4177.4
May 19, 2023 4183.6 -20.4 -0.49% 4204.0 4213.3 4178.1
May 18, 2023 4203.8 49.3 1.19% 4154.5 4211.5 4146.0
May 17, 2023 4154.6 39.3 0.95% 4115.3 4165.2 4107.8
May 16, 2023 4114.5 -17.7 -0.43% 4132.2 4137.0 4105.8
May 15, 2023 4132.3 14.9 0.36% 4117.4 4141.7 4109.0
May 14, 2023 4117.7 -0.5 -0.01% 4118.2 4118.7 4114.7
May 12, 2023 4117.6 -13.7 -0.33% 4131.3 4150.2 4098.5
May 11, 2023 4131.6 -10.3 -0.25% 4141.9 4152.9 4106.5
May 10, 2023 4141.7 19.8 0.48% 4121.9 4157.4 4098.2