US500
Bán 4056.6
Chênh lệch Chênh lệch1.0
Mua 4057.6

Giao dịch USA 500 - biểu đồ giá US500

Bán 4056.6
Chênh lệch Chênh lệch1.0
Mua 4057.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US500 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 3974.1 1.9 0.05% 3972.2 3996.0 3965.9
May 25, 2022 3972.3 10.4 0.26% 3961.9 4000.7 3915.8
May 24, 2022 3962.1 12.3 0.31% 3949.8 3966.8 3873.7
May 23, 2022 3949.9 11.8 0.30% 3938.1 3984.6 3908.8
May 22, 2022 3938.2 17.5 0.45% 3920.7 3940.0 3919.1
May 20, 2022 3904.7 -7.2 -0.18% 3911.9 3952.8 3810.1
May 19, 2022 3911.9 11.3 0.29% 3900.6 3946.4 3858.5
May 18, 2022 3900.6 -187.9 -4.60% 4088.5 4092.1 3899.8
May 17, 2022 4088.4 75.2 1.87% 4013.2 4097.8 4006.9
May 16, 2022 4013.1 -22.1 -0.55% 4035.2 4047.7 3983.9
May 13, 2022 4018.2 71.3 1.81% 3946.9 4040.6 3941.4
May 12, 2022 3946.9 0.0 0.00% 3946.9 3964.9 3858.7
May 11, 2022 3946.9 -50.2 -1.26% 3997.1 4056.8 3929.3
May 10, 2022 3998.2 -7.2 -0.18% 4005.4 4072.3 3958.5
May 9, 2022 4005.4 -80.9 -1.98% 4086.3 4099.4 3975.3
May 8, 2022 4086.2 -14.9 -0.36% 4101.1 4104.9 4080.3
May 6, 2022 4117.3 -36.2 -0.87% 4153.5 4158.4 4067.5
May 5, 2022 4153.2 -140.5 -3.27% 4293.7 4306.1 4104.6
May 4, 2022 4293.5 111.1 2.66% 4182.4 4309.3 4148.8
May 3, 2022 4182.2 27.8 0.67% 4154.4 4202.0 4135.0