US500
Bán 3968.0
Chênh lệch Chênh lệch1.6
Mua 3969.6

Giao dịch US 500 (S&P) - biểu đồ giá US500

Bán 3968.0
Chênh lệch Chênh lệch1.6
Mua 3969.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US500 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 4000.4 -9.3 -0.23% 4009.7 4011.7 3995.2
Nov 27, 2022 4009.9 -2.9 -0.07% 4012.8 4017.4 4009.7
Nov 25, 2022 4025.3 -12.5 -0.31% 4037.8 4039.3 4018.6
Nov 24, 2022 4037.6 2.4 0.06% 4035.2 4042.9 4031.2
Nov 23, 2022 4034.7 30.7 0.77% 4004.0 4034.9 3994.5
Nov 22, 2022 4003.5 52.1 1.32% 3951.4 4004.8 3937.1
Nov 21, 2022 3951.1 -9.7 -0.24% 3960.8 3962.1 3931.8
Nov 20, 2022 3960.6 -9.7 -0.24% 3970.3 3973.3 3959.3
Nov 18, 2022 3962.3 16.5 0.42% 3945.8 3985.6 3934.8
Nov 17, 2022 3945.3 -21.6 -0.54% 3966.9 3980.7 3902.9
Nov 16, 2022 3967.2 -19.3 -0.48% 3986.5 4006.7 3953.4
Nov 15, 2022 3986.7 21.6 0.54% 3965.1 4041.6 3951.3
Nov 14, 2022 3964.7 -17.2 -0.43% 3981.9 4008.4 3955.6
Nov 13, 2022 3982.4 8.8 0.22% 3973.6 3984.4 3970.6
Nov 11, 2022 3988.7 25.2 0.64% 3963.5 4001.6 3943.6
Nov 10, 2022 3963.8 214.1 5.71% 3749.7 3966.3 3747.9
Nov 9, 2022 3750.2 -83.2 -2.17% 3833.4 3839.9 3743.3
Nov 8, 2022 3833.6 25.9 0.68% 3807.7 3859.2 3785.3
Nov 7, 2022 3807.9 65.2 1.74% 3742.7 3813.6 3741.9
Nov 6, 2022 3742.4 3.0 0.08% 3739.4 3746.5 3737.9