USDC/USD
Bán 0.9981
Chênh lệch Chênh lệch0.0035
Mua 1.0016
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.9982 0.0001 0.01% 0.9981 0.9983 0.9981
Jun 27, 2022 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9983 0.9972
Jun 26, 2022 0.9982 -0.0001 -0.01% 0.9983 0.9984 0.9981
Jun 24, 2022 0.9982 0.0001 0.01% 0.9981 0.9987 0.9981
Jun 23, 2022 0.9981 -0.0003 -0.03% 0.9984 0.9987 0.9980
Jun 22, 2022 0.9983 0.0002 0.02% 0.9981 0.9984 0.9976
Jun 21, 2022 0.9981 0.0005 0.05% 0.9976 0.9986 0.9960
Jun 20, 2022 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9984 0.9960
Jun 19, 2022 0.9982 0.0001 0.01% 0.9981 0.9982 0.9962
Jun 17, 2022 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9986 0.9962
Jun 16, 2022 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9988 0.9963
Jun 15, 2022 0.9981 -0.0004 -0.04% 0.9985 0.9985 0.9960
Jun 14, 2022 0.9985 0.0002 0.02% 0.9983 0.9986 0.9961
Jun 13, 2022 0.9983 0.0001 0.01% 0.9982 1.0001 0.9910
Jun 12, 2022 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9983 0.9972
Jun 10, 2022 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9985 0.9961
Jun 9, 2022 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9984 0.9963
Jun 8, 2022 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9984 0.9960
Jun 7, 2022 0.9982 -0.0003 -0.03% 0.9985 0.9985 0.9960
Jun 6, 2022 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9988 0.9972