USDP/BTC
Bán 0.0000345547
Chênh lệch Chênh lệch0.0000017611
Mua 0.0000363158

Giá USDP to BTC - biểu đồ USDP/BTC

USDP/BTC 0.0000363158
USDP/USD 1.05074 USDP/USDT 1.05052 USDP/USDT 0.99510 USDP/USD 1.05030 BTC/BYN 78789.40 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26741.20 BTC/CRC - BTC/CZK 589878.10 BTC/SGD 36180.48 BTC/SEK 291278.79 BTC/CAD 35978.79 BTC/CHF 24366.42 BTC/AUD 40620.83 BTC/BGN - BTC/GBP 21609.96 BTC/TRY 567692.71 BTC/DKK 186385.75 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25027.70 BTC/USD 26757.35 BTC/ZAR 518852.20 BTC/HUF 9265152.72 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44240.92 BTC/NOK 296447.53 BTC/MXN 469908.84 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011262 BCH/BTC 0.00426 BAL/BTC 0.000193 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003141 CAKE/BTC 0.0000638 CRO/BTC 0.0000023627 QTUM/BTC 0.00009861 QNT/BTC 0.0042857 ADA/BTC 0.00001401 STEEM/BTC 0.00000711 TRX/BTC 0.00000308 ETH/BTC 0.06987 ETC/BTC 0.0006737 EOS/BTC 0.00003403 SHIB/BTC 0.000000000321 STORJ/BTC 0.00001111 XRP/BTC 0.00001989 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000377 LTC/BTC 0.00347 MKR/BTC 0.02557 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001251 REN/BTC 0.00000318 GRT/BTC 0.00000461 CHZ/BTC 0.00000377 1INCH/BTC 0.00001361 SRM/BTC 0.00000281 LRC/BTC 0.00001031 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00028304 QNT/BTC 0.0042879 CVC/BTC 0.00000320 COTI/BTC 0.00000255 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000119952 SAND/BTC 0.0000228917 MATIC/BTC 0.0000332087 TWT/BTC 0.0000398381 AVAX/BTC 0.0005545 CRO/BTC 0.0000023615 RVN/BTC 0.0000007730 TWT/BTC 0.0000398581 XCN/BTC 0.0000000658
Bán 0.0000345547
Chênh lệch Chênh lệch0.0000017611
Mua 0.0000363158
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDP/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 27, 2023 0.0000345547 -0.0000006213 -1.77% 0.0000351760 0.0000352119 0.0000339499
Apr 26, 2023 0.0000351756 -0.0000001467 -0.42% 0.0000353223 0.0000366197 0.0000333437
Apr 25, 2023 0.0000353221 -0.0000010070 -2.77% 0.0000363291 0.0000367474 0.0000352391
Apr 24, 2023 0.0000362942 0.0000000727 0.20% 0.0000362215 0.0000369420 0.0000357246
Apr 23, 2023 0.0000361617 0.0000002299 0.64% 0.0000359318 0.0000365092 0.0000359300
Apr 22, 2023 0.0000359434 -0.0000007141 -1.95% 0.0000366575 0.0000367814 0.0000358647
Apr 21, 2023 0.0000366107 0.0000012196 3.45% 0.0000353911 0.0000367455 0.0000352586
Apr 20, 2023 0.0000354110 0.0000008169 2.36% 0.0000345941 0.0000356464 0.0000344872
Apr 19, 2023 0.0000346900 0.0000017201 5.22% 0.0000329699 0.0000348672 0.0000329347
Apr 18, 2023 0.0000328959 -0.0000010996 -3.23% 0.0000339955 0.0000341419 0.0000328434
Apr 17, 2023 0.0000339594 0.0000006991 2.10% 0.0000332603 0.0000341630 0.0000331977
Apr 16, 2023 0.0000329763 -0.0000000243 -0.07% 0.0000330006 0.0000331104 0.0000327429
Apr 15, 2023 0.0000329898 0.0000002688 0.82% 0.0000327210 0.0000330623 0.0000327210
Apr 14, 2023 0.0000328052 -0.0000000949 -0.29% 0.0000329001 0.0000332993 0.0000322642
Apr 13, 2023 0.0000329004 -0.0000005447 -1.63% 0.0000334451 0.0000334694 0.0000327024
Apr 12, 2023 0.0000334455 0.0000003554 1.07% 0.0000330901 0.0000336740 0.0000328060
Apr 11, 2023 0.0000330904 -0.0000006273 -1.86% 0.0000337177 0.0000337556 0.0000327443
Apr 10, 2023 0.0000337181 -0.0000015674 -4.44% 0.0000352855 0.0000354607 0.0000335915
Apr 9, 2023 0.0000352859 -0.0000004828 -1.35% 0.0000357687 0.0000359285 0.0000350623
Apr 8, 2023 0.0000357691 -0.0000000431 -0.12% 0.0000358122 0.0000358698 0.0000355356