MTN
Bán 223.21
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 223.85

Giao dịch Vail Resorts - biểu đồ giá MTN

Bán 223.21
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 223.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MTN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 223.21 -1.06 -0.47% 224.27 225.63 220.72
Jun 28, 2022 227.38 -4.76 -2.05% 232.14 237.13 227.20
Jun 27, 2022 231.59 0.66 0.29% 230.93 234.26 229.32
Jun 24, 2022 231.76 8.42 3.77% 223.34 232.12 223.34
Jun 23, 2022 225.17 3.17 1.43% 222.00 226.21 219.88
Jun 22, 2022 221.07 2.14 0.98% 218.93 224.81 218.93
Jun 21, 2022 223.10 -4.12 -1.81% 227.22 228.27 222.47
Jun 17, 2022 226.53 6.97 3.17% 219.56 228.73 219.56
Jun 16, 2022 219.46 -5.38 -2.39% 224.84 225.41 217.97
Jun 15, 2022 231.49 0.63 0.27% 230.86 236.79 230.28
Jun 14, 2022 230.71 3.38 1.49% 227.33 233.98 224.96
Jun 13, 2022 227.59 -13.04 -5.42% 240.63 243.06 225.64
Jun 10, 2022 248.11 -1.88 -0.75% 249.99 252.42 241.47
Jun 9, 2022 245.32 -7.59 -3.00% 252.91 253.16 245.32
Jun 8, 2022 256.33 1.53 0.60% 254.80 258.17 252.89
Jun 7, 2022 257.15 0.58 0.23% 256.57 258.79 253.45
Jun 6, 2022 259.74 3.92 1.53% 255.82 263.15 255.11
Jun 3, 2022 256.88 4.44 1.76% 252.44 258.46 252.43
Jun 2, 2022 255.84 7.99 3.22% 247.85 257.16 247.77
Jun 1, 2022 249.62 -1.01 -0.40% 250.63 254.21 245.88