VK
Bán 13.050
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 13.160

Giao dịch Vallourec - biểu đồ giá VK

Bán 13.050
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 13.160
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 13.050 -0.025 -0.19% 13.075 13.145 12.775
May 26, 2022 12.920 0.090 0.70% 12.830 13.010 12.300
May 25, 2022 13.895 0.035 0.25% 13.860 14.220 13.680
May 24, 2022 13.770 0.120 0.88% 13.650 14.045 13.260
May 23, 2022 13.645 -0.010 -0.07% 13.655 13.660 13.200
May 20, 2022 13.455 0.515 3.98% 12.940 13.910 12.940
May 19, 2022 12.645 0.400 3.27% 12.245 12.895 11.615
May 18, 2022 12.875 0.145 1.14% 12.730 12.920 12.505
May 17, 2022 12.715 0.140 1.11% 12.575 12.715 12.370
May 16, 2022 12.500 0.695 5.89% 11.805 12.520 11.805
May 13, 2022 11.905 0.165 1.41% 11.740 11.975 11.530
May 12, 2022 11.550 0.195 1.72% 11.355 11.675 11.200
May 11, 2022 11.755 0.340 2.98% 11.415 11.865 11.275
May 10, 2022 11.425 0.110 0.97% 11.315 11.480 11.205
May 9, 2022 11.235 -0.490 -4.18% 11.725 11.815 11.155
May 6, 2022 11.940 0.385 3.33% 11.555 12.230 11.335
May 5, 2022 11.610 -0.225 -1.90% 11.835 11.975 11.535
May 4, 2022 11.575 0.120 1.05% 11.455 12.010 11.455
May 3, 2022 11.265 0.305 2.78% 10.960 11.355 10.920
May 2, 2022 10.815 -0.250 -2.26% 11.065 11.190 10.715