VHT
Bán 239.61
Chênh lệch Chênh lệch2.38
Mua 241.99

Giao dịch Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares - biểu đồ giá VHT

Bán 239.61
Chênh lệch Chênh lệch2.38
Mua 241.99
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VHT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 238.28 0.78 0.33% 237.50 239.78 236.00
May 24, 2022 238.15 1.12 0.47% 237.03 238.55 235.38
May 23, 2022 238.20 0.62 0.26% 237.58 239.12 236.94
May 20, 2022 236.34 1.47 0.63% 234.87 236.86 231.45
May 19, 2022 233.52 2.64 1.14% 230.88 235.07 230.11
May 18, 2022 232.81 -4.54 -1.91% 237.35 237.91 232.03
May 17, 2022 239.30 1.70 0.72% 237.60 239.35 236.52
May 16, 2022 235.52 2.19 0.94% 233.33 237.15 233.33
May 13, 2022 234.04 2.17 0.94% 231.87 234.80 231.83
May 12, 2022 230.63 3.72 1.64% 226.91 230.68 226.78
May 11, 2022 228.01 -0.82 -0.36% 228.83 234.18 227.73
May 10, 2022 230.27 -0.89 -0.39% 231.16 232.69 227.70
May 9, 2022 228.79 -4.12 -1.77% 232.91 232.98 227.87
May 6, 2022 236.21 0.59 0.25% 235.62 236.79 233.57
May 5, 2022 237.83 -3.82 -1.58% 241.65 242.17 235.46
May 4, 2022 243.38 5.52 2.32% 237.86 244.20 235.37
May 3, 2022 238.10 0.46 0.19% 237.64 240.31 237.18
May 2, 2022 237.50 -0.48 -0.20% 237.98 239.79 233.38
Apr 29, 2022 238.27 -3.44 -1.42% 241.71 243.74 237.85
Apr 28, 2022 244.26 1.25 0.51% 243.01 245.19 240.08