VIE
Bán 26.535
Chênh lệch Chênh lệch0.150
Mua 26.685

Giao dịch Veolia Environnement Ve - biểu đồ giá VIE

Bán 26.535
Chênh lệch Chênh lệch0.150
Mua 26.685
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VIE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 26.405 0.550 2.13% 25.855 26.505 25.825
May 25, 2022 26.025 0.020 0.08% 26.005 26.295 25.845
May 24, 2022 25.440 -0.365 -1.41% 25.805 25.875 25.390
May 23, 2022 26.075 0.020 0.08% 26.055 26.125 25.500
May 20, 2022 25.715 0.355 1.40% 25.360 26.175 25.270
May 19, 2022 25.010 -0.380 -1.50% 25.390 25.390 24.780
May 18, 2022 25.745 -0.660 -2.50% 26.405 26.675 25.695
May 17, 2022 26.255 0.350 1.35% 25.905 26.485 25.795
May 16, 2022 25.605 -0.180 -0.70% 25.785 25.815 25.330
May 13, 2022 25.955 0.715 2.83% 25.240 25.985 25.190
May 12, 2022 24.990 -0.915 -3.53% 25.905 26.255 24.450
May 11, 2022 26.395 0.790 3.09% 25.605 26.485 25.470
May 10, 2022 25.625 0.205 0.81% 25.420 25.885 25.310
May 9, 2022 25.200 -0.895 -3.43% 26.095 26.435 25.190
May 6, 2022 26.295 -0.560 -2.09% 26.855 26.885 26.165
May 5, 2022 27.065 -0.600 -2.17% 27.665 27.760 26.925
May 4, 2022 27.105 -0.360 -1.31% 27.465 27.645 27.035
May 3, 2022 27.335 0.180 0.66% 27.155 27.535 26.975
May 2, 2022 26.825 -0.610 -2.22% 27.435 27.585 25.350
Apr 29, 2022 27.750 0.050 0.18% 27.700 28.190 27.535