VRSN
Bán 176.12
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 176.46

Giao dịch VeriSign, Inc. - biểu đồ giá VRSN

Bán 176.12
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 176.46
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VRSN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 172.48 2.27 1.33% 170.21 174.46 170.21
May 25, 2022 170.70 5.21 3.15% 165.49 172.39 164.86
May 24, 2022 166.44 1.69 1.03% 164.75 167.36 163.82
May 23, 2022 166.52 0.66 0.40% 165.86 167.41 164.43
May 20, 2022 165.42 -0.03 -0.02% 165.45 165.66 159.45
May 19, 2022 163.27 1.89 1.17% 161.38 165.80 161.37
May 18, 2022 162.40 -2.91 -1.76% 165.31 166.34 162.15
May 17, 2022 168.34 1.13 0.68% 167.21 168.49 164.64
May 16, 2022 164.41 1.53 0.94% 162.88 165.97 162.50
May 13, 2022 164.92 -1.55 -0.93% 166.47 168.35 164.27
May 12, 2022 164.25 0.38 0.23% 163.87 166.44 162.50
May 11, 2022 166.81 1.03 0.62% 165.78 170.37 165.74
May 10, 2022 167.49 -0.09 -0.05% 167.58 169.17 164.48
May 9, 2022 164.69 -4.59 -2.71% 169.28 169.99 164.27
May 6, 2022 171.90 -1.32 -0.76% 173.22 175.10 170.07
May 5, 2022 175.65 -8.25 -4.49% 183.90 183.92 173.87
May 4, 2022 186.19 5.85 3.24% 180.34 186.55 178.33
May 3, 2022 182.99 8.15 4.66% 174.84 183.23 174.08
May 2, 2022 174.82 -3.68 -2.06% 178.50 180.85 172.98
Apr 29, 2022 178.47 -6.48 -3.50% 184.95 189.10 177.89