VET/USD
Bán 0.02343
Chênh lệch Chênh lệch0.00072
Mua 0.02415
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VET/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.02328 0.00018 0.78% 0.02310 0.02339 0.02297
Oct 3, 2022 0.02309 0.00086 3.87% 0.02223 0.02335 0.02194
Oct 2, 2022 0.02223 -0.00068 -2.97% 0.02291 0.02314 0.02209
Oct 1, 2022 0.02291 0.00026 1.15% 0.02265 0.02314 0.02256
Sep 30, 2022 0.02265 -0.00041 -1.78% 0.02306 0.02353 0.02236
Sep 29, 2022 0.02305 0.00058 2.58% 0.02247 0.02321 0.02222
Sep 28, 2022 0.02248 0.00022 0.99% 0.02226 0.02283 0.02138
Sep 27, 2022 0.02226 -0.00018 -0.80% 0.02244 0.02369 0.02199
Sep 26, 2022 0.02243 0.00031 1.40% 0.02212 0.02249 0.02161
Sep 25, 2022 0.02212 -0.00032 -1.43% 0.02244 0.02290 0.02173
Sep 24, 2022 0.02245 -0.00065 -2.81% 0.02310 0.02337 0.02239
Sep 14, 2022 0.02346 0.00033 1.43% 0.02313 0.02371 0.02299
Sep 13, 2022 0.02313 -0.00212 -8.40% 0.02525 0.02542 0.02299
Sep 12, 2022 0.02525 -0.00001 -0.04% 0.02526 0.02619 0.02489
Sep 11, 2022 0.02526 -0.00001 -0.04% 0.02527 0.02568 0.02474
Sep 10, 2022 0.02526 -0.00009 -0.36% 0.02535 0.02572 0.02494
Sep 9, 2022 0.02535 0.00147 6.16% 0.02388 0.02562 0.02385
Sep 8, 2022 0.02388 0.00042 1.79% 0.02346 0.02404 0.02313
Sep 7, 2022 0.02345 0.00078 3.44% 0.02267 0.02365 0.02219
Sep 6, 2022 0.02266 -0.00141 -5.86% 0.02407 0.02491 0.02235