VNA
Bán 21.535
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 21.645

Giao dịch Vonovia SE - biểu đồ giá VNA

Bán 21.535
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 21.645
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VNA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 21.535 0.525 2.50% 21.010 21.545 20.990
Sep 29, 2022 20.910 -0.665 -3.08% 21.575 21.625 20.550
Sep 22, 2022 22.515 -0.120 -0.53% 22.635 22.975 22.375
Sep 21, 2022 23.285 0.310 1.35% 22.975 23.535 22.865
Sep 20, 2022 23.165 -0.555 -2.34% 23.720 23.850 22.625
Sep 19, 2022 23.890 -0.400 -1.65% 24.290 24.570 23.415
Sep 16, 2022 24.320 0.755 3.20% 23.565 24.450 23.505
Sep 15, 2022 24.250 -0.260 -1.06% 24.510 24.630 23.960
Sep 14, 2022 24.660 -0.590 -2.34% 25.250 25.530 24.490
Sep 13, 2022 25.460 -1.175 -4.41% 26.635 26.735 25.390
Sep 12, 2022 26.645 0.260 0.99% 26.385 26.915 26.160
Sep 9, 2022 26.070 0.380 1.48% 25.690 26.270 25.690
Sep 8, 2022 25.700 -0.935 -3.51% 26.635 26.685 25.270
Sep 7, 2022 26.575 0.355 1.35% 26.220 26.655 26.110
Sep 6, 2022 26.395 0.215 0.82% 26.180 26.715 26.090
Sep 5, 2022 26.160 0.070 0.27% 26.090 26.465 25.910
Sep 2, 2022 26.695 0.190 0.72% 26.505 26.735 25.970
Sep 1, 2022 26.100 -0.245 -0.93% 26.345 26.555 25.980
Aug 31, 2022 27.085 0.290 1.08% 26.795 27.565 26.475
Aug 30, 2022 26.815 0.360 1.36% 26.455 27.285 26.270