VOYA
Bán 59.79
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 60.01

Giao dịch Voya Financial - biểu đồ giá VOYA

Bán 59.79
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 60.01
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VOYA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 59.79 -0.03 -0.05% 59.82 60.70 59.61
Jun 28, 2022 60.36 -0.03 -0.05% 60.39 61.37 60.25
Jun 27, 2022 60.33 -0.34 -0.56% 60.67 60.92 59.85
Jun 24, 2022 60.64 3.09 5.37% 57.55 60.72 57.54
Jun 23, 2022 57.44 -0.67 -1.15% 58.11 58.51 56.52
Jun 22, 2022 58.54 0.43 0.74% 58.11 59.08 57.75
Jun 21, 2022 58.99 0.18 0.31% 58.81 59.48 58.07
Jun 17, 2022 57.78 0.05 0.09% 57.73 58.33 56.87
Jun 16, 2022 57.83 -1.20 -2.03% 59.03 59.15 57.43
Jun 15, 2022 60.55 -0.32 -0.53% 60.87 61.50 59.62
Jun 14, 2022 60.49 0.63 1.05% 59.86 60.60 59.48
Jun 13, 2022 59.86 -1.08 -1.77% 60.94 61.60 59.65
Jun 10, 2022 62.35 -1.28 -2.01% 63.63 64.36 62.34
Jun 9, 2022 65.09 -1.01 -1.53% 66.10 66.52 65.09
Jun 8, 2022 66.68 0.17 0.26% 66.51 67.48 66.36
Jun 7, 2022 67.55 1.87 2.85% 65.68 67.70 65.68
Jun 6, 2022 66.51 0.28 0.42% 66.23 67.37 65.67
Jun 3, 2022 66.13 -1.11 -1.65% 67.24 67.75 66.01
Jun 2, 2022 67.74 0.54 0.80% 67.20 67.87 66.85
Jun 1, 2022 67.49 -1.03 -1.50% 68.52 68.97 66.34