WMT
Bán 132.20
Chênh lệch Chênh lệch2.10
Mua 134.30

Giao dịch Wal-Mart Stores Inc - biểu đồ giá WMT

Bán 132.20
Chênh lệch Chênh lệch2.10
Mua 134.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WMT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 132.77 2.65 2.04% 130.12 133.59 128.92
Sep 27, 2022 128.47 -2.64 -2.01% 131.11 133.35 128.47
Sep 26, 2022 130.85 1.81 1.40% 129.04 132.09 128.19
Sep 23, 2022 128.84 -3.35 -2.53% 132.19 133.09 128.62
Sep 22, 2022 134.54 0.07 0.05% 134.47 135.29 132.20
Sep 21, 2022 133.97 0.91 0.68% 133.06 137.39 131.87
Sep 20, 2022 131.45 -2.15 -1.61% 133.60 134.09 131.45
Sep 19, 2022 134.35 2.02 1.53% 132.33 134.68 130.96
Sep 16, 2022 132.93 0.97 0.74% 131.96 134.50 130.97
Sep 15, 2022 131.96 -2.55 -1.90% 134.51 135.04 131.95
Sep 14, 2022 134.95 -0.29 -0.21% 135.24 136.47 134.04
Sep 13, 2022 135.10 -2.63 -1.91% 137.73 138.29 134.45
Sep 12, 2022 137.55 1.09 0.80% 136.46 138.18 136.13
Sep 9, 2022 136.45 0.90 0.66% 135.55 137.44 134.75
Sep 8, 2022 136.32 1.33 0.99% 134.99 136.82 134.82
Sep 7, 2022 135.67 3.88 2.94% 131.79 135.91 130.84
Sep 6, 2022 132.11 -0.98 -0.74% 133.09 133.75 130.67
Sep 2, 2022 132.50 -1.67 -1.24% 134.17 135.62 131.95
Sep 1, 2022 134.44 3.02 2.30% 131.42 135.08 130.96
Aug 31, 2022 132.50 1.10 0.84% 131.40 133.72 130.96