DIS
Bán 97.94
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 98.26

Giao dịch Walt Disney - biểu đồ giá DIS

Bán 97.94
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 98.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DIS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 29, 2023 96.63 1.52 1.60% 95.11 96.87 95.11
Mar 28, 2023 95.05 -0.47 -0.49% 95.52 95.91 94.42
Mar 27, 2023 95.54 1.51 1.61% 94.03 95.93 93.92
Mar 24, 2023 93.92 -1.50 -1.57% 95.42 95.66 92.93
Mar 23, 2023 95.76 0.00 0.00% 95.76 96.93 94.42
Mar 22, 2023 94.96 -1.71 -1.77% 96.67 97.85 94.74
Mar 21, 2023 96.47 1.95 2.06% 94.52 96.75 94.17
Mar 20, 2023 94.22 1.72 1.86% 92.50 94.83 91.92
Mar 17, 2023 93.12 -1.14 -1.21% 94.26 94.75 92.70
Mar 16, 2023 94.01 0.94 1.01% 93.07 94.46 91.80
Mar 15, 2023 91.92 -1.32 -1.42% 93.24 93.38 91.32
Mar 14, 2023 93.09 0.13 0.14% 92.96 94.21 91.92
Mar 13, 2023 92.72 -1.56 -1.65% 94.28 94.85 90.34
Mar 10, 2023 93.38 -2.34 -2.44% 95.72 96.51 92.75
Mar 9, 2023 95.92 -2.90 -2.93% 98.82 99.96 95.02
Mar 8, 2023 98.93 0.00 0.00% 98.93 99.52 98.19
Mar 7, 2023 99.04 -1.52 -1.51% 100.56 100.95 98.57
Mar 6, 2023 100.43 -0.55 -0.54% 100.98 102.60 99.91
Mar 3, 2023 100.95 2.23 2.26% 98.72 101.07 98.62
Mar 2, 2023 98.72 0.33 0.34% 98.39 99.20 97.34