WMG
Bán 28.85
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 29.03

Giao dịch Warner Music Group Corp. - biểu đồ giá WMG

Bán 28.85
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 29.03
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WMG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 27.88 1.10 4.11% 26.78 27.90 26.76
May 24, 2022 27.48 -0.67 -2.38% 28.15 28.15 26.25
May 23, 2022 29.11 -0.59 -1.99% 29.70 29.70 28.67
May 20, 2022 29.64 -0.45 -1.50% 30.09 30.21 29.04
May 19, 2022 29.97 1.22 4.24% 28.75 30.82 28.64
May 18, 2022 29.03 1.16 4.16% 27.87 29.84 27.87
May 17, 2022 29.07 0.25 0.87% 28.82 29.43 28.27
May 16, 2022 28.71 0.11 0.38% 28.60 29.59 28.57
May 13, 2022 28.96 0.66 2.33% 28.30 29.58 28.30
May 12, 2022 28.68 3.73 14.95% 24.95 28.77 24.95
May 11, 2022 25.31 -0.27 -1.06% 25.58 25.87 24.30
May 10, 2022 25.66 -1.75 -6.38% 27.41 27.91 25.24
May 9, 2022 27.17 -0.76 -2.72% 27.93 29.19 27.01
May 6, 2022 29.03 1.10 3.94% 27.93 29.06 27.93
May 5, 2022 29.01 -1.68 -5.47% 30.69 30.70 27.76
May 4, 2022 30.61 0.73 2.44% 29.88 30.74 28.65
May 3, 2022 29.77 -0.37 -1.23% 30.14 30.77 29.47
May 2, 2022 30.30 1.10 3.77% 29.20 30.48 29.20
Apr 29, 2022 29.67 -0.25 -0.84% 29.92 30.73 29.55
Apr 28, 2022 30.15 0.42 1.41% 29.73 30.54 29.30