WBTC/USD
Bán 20542.40
Chênh lệch Chênh lệch166.20
Mua 20708.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WBTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 20642.15 10.95 0.05% 20631.20 20758.90 20425.70
Jun 27, 2022 20622.20 -310.25 -1.48% 20932.45 21424.25 20425.70
Jun 26, 2022 20944.40 -428.90 -2.01% 21373.30 21748.40 20878.55
Jun 25, 2022 21373.30 249.35 1.18% 21123.95 21488.10 20801.75
Jun 24, 2022 21116.95 127.65 0.61% 20989.30 21426.25 20623.20
Jun 23, 2022 20993.30 1130.20 5.69% 19863.10 21084.15 19765.35
Jun 22, 2022 19864.10 -746.15 -3.62% 20610.25 20771.85 19652.65
Jun 21, 2022 20609.25 157.60 0.77% 20451.65 21579.90 20239.15
Jun 20, 2022 20451.65 10.00 0.05% 20441.65 20893.50 19550.90
Jun 19, 2022 20448.65 1540.10 8.14% 18908.55 20673.15 17858.15
Jun 18, 2022 18908.55 -1454.30 -7.14% 20362.85 20656.15 17511.00
Jun 17, 2022 20359.85 93.75 0.46% 20266.10 21224.75 20141.40
Jun 16, 2022 20284.05 -2174.50 -9.68% 22458.55 22852.65 20121.45
Jun 15, 2022 22458.60 622.65 2.85% 21835.95 22645.15 19474.15
Jun 14, 2022 21911.85 -462.85 -2.07% 22374.70 22824.65 20757.85
Jun 13, 2022 21817.90 -4587.65 -17.37% 26405.55 26690.90 21702.20
Jun 12, 2022 26437.45 -1825.55 -6.46% 28263.00 28376.75 26404.50
Jun 11, 2022 28252.05 -683.30 -2.36% 28935.35 29277.50 27901.55
Jun 10, 2022 28929.35 -1033.40 -3.45% 29962.75 30194.30 28674.90
Jun 9, 2022 29962.75 -87.75 -0.29% 30050.50 30541.30 29785.15