1997
Bán 37.10
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 37.85

Giao dịch Wharf Real Estate Investment Company Limited - biểu đồ giá 1997

Bán 37.10
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 37.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1997 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 37.30 0.00 0.00% 37.30 37.60 37.00
May 25, 2022 37.35 0.60 1.63% 36.75 37.60 36.75
May 24, 2022 36.85 -0.15 -0.41% 37.00 37.40 36.85
May 23, 2022 37.10 0.20 0.54% 36.90 37.45 36.80
May 20, 2022 37.30 0.25 0.67% 37.05 37.55 36.80
May 19, 2022 36.65 -0.80 -2.14% 37.45 37.60 36.65
May 18, 2022 37.55 0.15 0.40% 37.40 38.00 37.40
May 17, 2022 37.70 0.55 1.48% 37.15 37.80 37.15
May 16, 2022 37.55 0.20 0.54% 37.35 38.50 37.30
May 13, 2022 37.60 1.30 3.58% 36.30 37.80 36.30
May 12, 2022 36.70 1.10 3.09% 35.60 37.15 35.60
May 11, 2022 36.35 0.40 1.11% 35.95 36.65 35.30
May 10, 2022 35.80 0.35 0.99% 35.45 35.80 34.55
May 6, 2022 36.30 -1.05 -2.81% 37.35 37.40 36.25
May 5, 2022 37.45 0.20 0.54% 37.25 38.30 37.25
May 4, 2022 37.60 1.05 2.87% 36.55 37.70 36.45
May 3, 2022 36.75 0.65 1.80% 36.10 36.75 35.80
Apr 29, 2022 36.85 0.20 0.55% 36.65 37.30 36.45
Apr 28, 2022 36.55 -0.15 -0.41% 36.70 36.90 36.15
Apr 27, 2022 36.45 -0.30 -0.82% 36.75 37.00 36.25